Browsing by Author Hồ, Trọng Hoài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhHồ, Trọng Hoài; Nguyễn, Anh Tuấn
2019Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua di chúc của Chủ tịch Hồ Chí MinhHồ, Trọng Hoài; Nguyễn, Anh Tuấn
2020Công bằng xã hội - từ quan điểm của C.Mác đến V.I.Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt NamHồ, Trọng Hoài
2019Góp bàn về luận điểm "Bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa" qua văn kiện Đại hội IX của ĐảngHồ, Trọng Hoài
2019Hồ Chí Minh với quốc tế Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt NamHồ, Trọng Hoài
2018Mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy trong các nền chính trịHồ, Trọng Hoài
2018Những biểu hiện mới của chủ nghĩa dân túy hiện nayHồ, Trọng Hoài
2020Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - giá trị và sự vận dụngHồ, Trọng Hoài; Nguyễn, Thị Hoa
2019Quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ trong Phê phán Cương lĩnh Gôta - Nội dung và ý nghĩa hiện thờiHồ, Trọng Hoài; Nguyễn, Anh Tuấn
2018Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo – Tiếp cận từ phương diện quyền con ngườiHồ, Trọng Hoài
2022Về mối quan hệ giữa dân chủ, pháp luật và sự vận dụng của ĐảngHồ, Trọng Hoài