Browsing by Author Lâm, Nhựt Khang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 78  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022BUILDING A WEBSITE FOR THE MANAGEMENT SYSTEM OF CINEMA CLUSTERSLâm, Nhựt Khang; Bùi, Đăng Hà Phương; Nguyễn, Thị Thu Oanh
2022BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE FOR SELLING GUITARLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Văn Hoàng Nguyên
2021BUILDING AN ONLINE MUSIC STREAMING WEBSITELâm, Nhựt Khang; Hà, Khánh Quỳnh
2022BUILDING AN ONLINE SYSTEM FOR BOOKING TOURSLâm, Nhựt Khang; Trần, Đức Minh
2019CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MẠNG TỪ SÁNG TÁC THƠ VÀ NHẠC CHO TIẾNG VIỆT (PHÂN HỆ 1)Lâm, Nhựt Khang; Trần, Trí Thông
2019CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MẠNG TỪ SÁNG TÁC THƠ VÀ NHẠC CHO TIẾNG VIỆT (PHÂN HỆ 2)Lâm, Nhựt Khang; Tô, Huỳnh Tuấn
2018CẢI THIỆN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRONG SYNSET CỦA MẠNG TỪ TIẾNG VIỆTLâm, Nhựt Khang; Trương, Như Ý
2019HỆ THỐNG GIỚI THIỆU CÁC NHÀ TRẺ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠLâm, Nhựt Khang; Bùi, Đăng Hà Phương; Lăng, Đức Tín
2019HỆ THỐNG GIỚI THIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠLâm, Nhựt Khang; Bùi, Đăng Hà Phương; Danh, Hậu
2022IMAGE CAPTIONING USING INCEPTION-V4, LSTM MODELS AND BERT EMBEDDINGSLâm, Nhựt Khang; Huỳnh, Quang Nhật Hào
2022IMAGE CAPTIONING USING RESNET AND BI-TRANSFORMER MODELSLâm, Nhựt Khang; Ngô, Đình Trường
2022MESHED-MEMORY TRANSFORMER FOR IMAGE CAPTIONING IN VIETNAMESELâm, Nhựt Khang; Mai, Phước Vinh
2021NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH GANS VÀ TRANSFORMER ĐỂ XÂY DỰNG CHATBOT TIẾNG VIỆTLâm, Nhựt Khang; Trần, Minh Tâm
2021NHẬN DẠNG CẢM XÚC KHUÔN MẶT VÀ XÂY DỰNG MÔ TẢ CHO HÌNH ẢNHLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Thị Kim Ngọc
2022NHẬN DẠNG SỎI THẬN DỰA TRÊN MÔ HÌNH VISION TRANSFORMERLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Thị Hoàng Quyên
2023NHẬN DẠNG THỰC THỂ CÓ TÊN VỚI THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỌC SÂULâm, Nhựt Khang; Ngô, Trần Vĩnh Thái
2020PHÂN LOẠI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH LDA VÀ MÔ HÌNH LDA2VECLâm, Nhựt Khang; Trương, Thanh Lam
2019SỬ DỤNG MẠNG BiRNN ĐỂ TẠO CÂU VÍ DỤ CHO SYNSET TRONG WORDNETLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Kiến Tường
2019SỬ DỤNG MẠNG GRU KẾT HỢP VỚI ATTENTION ĐỂ TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TỰ ĐỘNGLâm, Nhựt Khang; Phạm, Thừa Khang
2019SỬ DỤNG MẠNG GRU ĐỂ TẠO CÂU VÍ DỤ CHO SYNSET TRONG WORDNET TIẾNG VIỆTLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Thái Học