Browsing by Author Lương, Quang Hiển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Dịch chuyển lao động từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân - thực trạng và một số kiến nghịLương, Quang Hiển; Đặng, Thị Huế
2020Dịch chuyển lao động từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân – thực trạng và một số kiến nghịLương, Quang Hiển; Đặng, Thị Huế
2020Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nayLương, Quang Hiển
2020Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nayLương, Quang Hiển
2020Sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong thời kỳ đổi mới đất nướcLương, Quang Hiển; Quách, Văn Hà
2020Sự lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong thời kỳ đổi mới đấtt nướcLương, Quang Hiển; Quách, Văn Hà
2020Đường lối đối ngoại của đại hội XII và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của đảngTrương, Văn Quý; Lương, Quang Hiển
2020Đường lối đối ngoại của đại hội XII và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của ĐảngTrương, Văn Quý; Lương, Quang Hiển
2020Đường lối đối ngoại của Đại hội XII và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của ĐảngTrương, Văn Quý; Lương, Quang Hiển
2020Đường lối đối ngoại của đại hội XII và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của ĐảngTrương, Văn Quý; Lương, Quang Hiển