Browsing by Author Nguyễn, Đắc Khoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 34 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Effects of Serratia nematodiphila CT-78 on rice bacterial leaf blight caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzaeNguyễn, Đắc Khoa; Trần, Quốc Tuấn; Nguyễn, Đặng Ngọc Giàu
2018KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CHẤT MANG LÊN MẬT SỐ VÀ HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH CỦA VI KHUẨN Bacillus subtilis VÀ Bacillus pumilus ĐỐI VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚANguyễn, Đắc Khoa; Huỳnh, Thị Ngọc Tuyết; Nguyễn, Huỳnh Nhã Uyên
2020KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI LÊN MẬT SỐ VI KHUẨN Serratia nematodiphilaNguyễn, Đắc Khoa; Lê, Thị Hồng Thanh; Nguyễn, Quang Tiến
2019KHẢO SÁT CƠ CHẾ KÍCH KHÁNG THÔNG QUA HOẠT TÍNH CÁC ENZYME PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE, POLYPHENOL OXIDASE, PEROXIDASE VÀ CATALASE CỦA VI KHUẨN Bacillus pumilus VÀ Bacillus subtilis ĐỐI VỚI BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚANguyễn, Đắc Khoa; Hà, Minh Ngọc
2019KHẢO SÁT CƠ CHẾ KÍCH KHÁNG THÔNG QUA HOẠT TÍNH CÁC ENZYME PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE, POLYPHENOL OXIDASE, PEROXIDASE VÀ CATALASE CỦA VI KHUẨN Bacillus safensis VÀ Bacillus stratosphericus ĐỐI VỚI BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚANguyễn, Đắc Khoa; Lê, Thanh Mẫn
2019KHẢO SÁT CƠ CHẾ KÍCH KHÁNG THÔNG QUA HOẠT TÍNH CÁC ENZYME PHENYLALANINE AMMONIA- LYASE, POLYPHENOL OXIDASE, PEROXIDASE VÀ CATALASE CỦA VI KHUẨN Bacillus aerophilus VÀ Serratia nematodiphila ĐỐI VỚI BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚANguyễn, Đắc Khoa; Hồ, Nguyễn Minh Phúc
2018KHẢO SÁT HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH THỐI ĐẾ CỦ HÀNH TÍM CỦA XẠ KHUẨN Streptomyces albaduncus TẠI VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG TRONG VỤ HÀNH SỚMNguyễn, Đắc Khoa; Nguyễn, Thị Kiều Liên
2019KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VỤ HÈ THU CỦA VI KHUẨN Serratia nematodiphila CT-78 TRONG CÁC CHẤT MANG SAU THỜI GIAN TỒN TRỮNguyễn, Đắc Khoa; Cao, Đình An Giang
2021KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA CỦA HỖN HỢP HAI DÒNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG Bacillus pumilus TG-71 VÀ Bacillus aerophilus HG-33Nguyễn, Đắc Khoa; Huỳnh, Yến Nhi; Nguyễn, Quang Tiến
2021KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA CỦA HỖN HỢP HAI DÒNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG Bacillus safensis AG-131 VÀ Bacillus stratosphericus AG-62Nguyễn, Đắc Khoa; Nguyễn, Thị Mỹ Á; Nguyễn, Quang Tiến
2018KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA CỦA VI KHUẨN Bacillus pumilus TRÊN RUỘNG LÚA TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ MANG THÍT TỈNH VĨNH LONGNguyễn, Đắc Khoa; Nguyễn, Lý Thanh Xuân; Nguyễn, Ngọc Lộc
2018KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA CỦA VI KHUẨN Bacillus subtilis TRÊN RUỘNG LÚA TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ MANG THÍT TỈNH VĨNH LONGNguyễn, Đắc Khoa; Bùi, Nguyễn Tuyết Nhung; Nguyễn, Ngọc Lộc
2018KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI ĐẾ CỦ HÀNH TÍM CỦA DỊCH TRÍCH SÀI ĐẤT TRONG VỤ HÀNH SỚM TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNGNguyễn, Đắc Khoa; Trần, Thị Tuyết Nhung
2019KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI ĐẾ CỦ HÀNH TÍM CỦA XẠ KHUẨN Streptomyces albaduncus TRONG ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG VÀ TỒN TRỮNguyễn, Đắc Khoa; Huỳnh, Hữu Hậu; Nguyễn, Quang Tiến
2018KHẢO SÁT KHẢ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT MANG ĐẾN MẬT SỐ VÀ HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH CỦA VI KHUẨN Bacillus aerophilus, Bacillus stratosphericus VÀ Bacillus safensis ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA TRONG TỒN TRỮNguyễn, Đắc Khoa; Nguyễn, Huỳnh Nhã Uyên; Lê, Nguyễn Xuân Thanh
2018KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG KHOAI LANG TÍM CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI MẦM BỆNH CHẠY DÂY VÀ THỐI ĐỒNG TIỀNNguyễn, Đắc Khoa; Nguyễn, Trần Tú Uyên; Nguyễn, Hoàng Minh
2019KHẢO SÁT MẬT SỐ VÀ HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH CHÁY BÌA LÁ CỦA VI KHUẨN Bacillus aerophilus, Bacillus pumilus VÀ Bacillus subtilis SAU THỜI GIAN LÊN MEN BÁN RẮN VÀ TỒN TRỮNguyễn, Đắc Khoa; Dương, Hoàng Minh Thư
2018NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN MẬT SỐ BÀO TỬ XẠ KHUẨN Streptomyces albaduncus TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆMNguyễn, Đắc Khoa; Võ, Ngọc Dung; Nguyễn, Quang Tiến
2019Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối kháng với nấm Colletotrichum lagenarium gây bệnh thân thu trên dưa chuộtNguyễn, Thị Liên; Nguyễn, Thị Phi Oanh; Nguyễn, Đắc Khoa
2018PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MẦM BỆNH GÂY THỐI ĐẾ CỦ TRÊN HÀNH TÍM, CHẠY DÂY TRÊN KHOAI LANG TÍM VÀ LÚA VONNguyễn, Đắc Khoa; Bùi, Thanh Thu