Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 34 of 43 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Nghiên cứu đánh giá sự phân bố và rủi ro sinh thái của một số kim loại nặng trong trầm tích sông Sét TP. Hà NộiĐào, Trung Thành; Đặng, Ngọc Thủy; Nguyễn, Thị Hồng
2019Nhu cầu du lịch của thế hệ Z tại thành phố Thanh HóaNguyễn, Việt Hoàng; Nguyễn, Thị Hồng
2020Quản lý Nhà nước về lao động trong doanh nghiệp trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0Nguyễn, Thị Hồng
2013Recovery of HCL from Chloride Leach Solution of Spent HDS Catalyst by Solvent ExtractionBanda, Raju; Nguyễn, Thị Hồng; Lee, Man Seung
2013Recovery of Molybdenum and Vanadium from Acidic Leaching Solution of Spent Catalysts by Solvent ExtractionNguyễn, Thị Hồng; Lee, Man Seung
2014Recovery of molybdenum and vanadium with high purity from sulfuric acid leach solution of spent hydrodesulfurization catalysts by ion exchangeNguyễn, Thị Hồng; Man, Seung Lee
2013Recovery of valuable metals and regeneration of acid from the leaching solution of spent HDS catalysts by solvent extractionBanda, Raju; Nguyễn, Thị Hồng; Sohn, Seong Ho; Lee, Man Seung
2013Removal of Mo and Fe from the Cobalt Chloride Solution by Ion Exchange During the Recovery Process from Spent Hydrodesulfurization CatalystsNguyễn, Thị Hồng; Sohn, Seong Ho; Lee, Man Seung
2017Separation and Recovery of Precious Metals from Leach Liquors of Spent Electronic Wastes by Solvent ExtractionNguyễn, Thị Hồng; Wang, Lingyun; Lee, Man Seung
2016Separation of Ir(IV) and Rh(III) from strong hydrochloric acid solutions by solvent extraction with aminesNguyễn, Thị Hồng; Sonu, Chong Ho; Lee, Man Seung
2013Separation of Mo from Chloride Leach Liquors of Petroleum Refining Catalysts by Ion ExchangeNguyễn, Thị Hồng; Sohn, Seong Ho; Lee, Man Seung
2017Separation of molybdenum (VI), rhenium (VII), tungsten (VI), and vanadium (V) by solvent extractionTrương, Hoài Thanh; Nguyễn, Thị Hồng; Lee, Man Seung
2016Separation of Molybdenum and Tungsten from Sulfuric acid Solution by Solvent Extraction with Alamine 336Nguyễn, Thị Hồng; Lee, Man Seung
2013Separation of molybdenum and vanadium from acid solutions by ion exchangeNguyễn, Thị Hồng; Lee, Man Seung
2015Separation of molybdenum(VI) and tungsten(VI) from sulfate solutions by solvent extraction with LIX 63 and PC 88ANguyễn, Thị Hồng; Lee, Man Seung
2015Separation of platinum(IV) and palladium(II) from concentrated hydrochloric acid solutions by mixtures of amines with neutral extractantsNguyễn, Thị Hồng; Sonu, Chong Ho; Lee, Man Seung
2016Separation of Pt(IV), Pd(II), Rh(III) and Ir(IV) from concentrated hydrochloric acid solutions by solvent extractionNguyễn, Thị Hồng; Sonu, Chong Ho; Lee, Man Seung
2017Separation of Rhenium (VII) and Vanadium (V) from Hydrochloric Acid Solutions by Solvent ExtractionNguyễn, Thị Hồng; Trương, Hoài Thanh; Lee, Man Seung
2014Separation of Vanadium and Tungsten from Sodium Molybdate Solution by Solvent ExtractionNguyễn, Thị Hồng; Lee, Man Seung
2015Solvent extraction of vanadium(V) from sulfate solutions using LIX 63 and PC 88ANguyễn, Thị Hồng; Lee, Man Seung