Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Application of a ¹⁵N tracer method to study the complementarity of bacteria versus yeast in nitrogen assimilation by Artemia naupliiHuỳnh, Thanh Tới; Nguyễn, Thị Hồng Vân
2017Applied Biofloc Technology for Target Species in the Mekong Delta in Vietnam: A ReviewNguyễn, Văn Hòa; Trần, Ngọc Hải; Võ, Nam Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Lê, Quốc Việt; Châu, Tài Tảo; Trần, Hữu Lễ; Huỳnh, Thanh Tới; Tạ, Văn Phương
2019Ảnh hưởng của bổ sung khoáng tổng hợp liều thấp lên sinh trưởng và sinh sản của artemia khi nuôi ở độ mặn thấpNguyễn, Thị Hồng Vân; Hà, Cẩm Linh
2018Ảnh hưởng của chu kỳ bổ sung chế phẩm sinh học lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) giốngLê, Thị Phương Mai; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Bá Đức
2019Ảnh hưởng của nhiệt độ, phương pháp đóng gói , thời gian bảo quản lên cơ chế xóa tiềm sinh và sức sống của nauplii ở Artemia Vĩnh ChâuNguyễn, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Mỹ Trinh
2019Ảnh hưởng của phương thức bổ sung men vi sinh hữu ích lên mật số vibrio trong môi trường ương tôm sú (Penaeus monodon)Lê, Thị Phương Mai; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Thị Trâm Anh
2019Ảnh hưởng của quản lý chế độ cho ăn lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của lươn đồng (Monopterus albus) giai đoạn giốngNguyễn, Thị Hồng Vân; Phạm, Ngọc Nhàn; Nguyễn, Thị Thanh Thủy
2019Ảnh hưởng của sốc giảm độ mặn lên sinh trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của artemia franciscana Vĩnh ChâuNguyễn, Thị Hồng Vân; Phạm, Hoàng Huyền Trân
2019Ảnh hưởng của sốc tăng độ mặn lên sinh trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của artemia franciscana Vĩnh ChâuNguyễn, Thị Hồng Vân; Huỳnh, Phương Thảo
2019Ảnh hưởng của thời gian chuyển đổi thúc ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cua biển giống (Scylla paramamosain)Lê, Thị Phương Mai; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Thái, Thị Cẩm Thi
2018Ảnh hưởng của tỷ lệ thay thế nước ót bằng nước muối biển lên sinh trưởng và sinh sản của artemia franciscanaNguyễn, Văn Hòa; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Huỳnh, Nguyễn Thúy Vy
2019Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng tổng hợp liều cao lên sinh trưởng và sinh sản của artemia nuôi ở độ mặn thấpNguyễn, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Thị Phương Giang
2018Ảnh hưởng của việc thay thế nước ót bằng muối biển lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia franciscana Vĩnh ChâuTrần, Nguyễn Hải Nam; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Lê Mộng Nghi
2019Ảnh hưởng của độ mặn lên tỷ lệ sống, sinh trưởng-sinh sản và vòng đời của artemia Vĩnh ChâuNguyễn, Thị Hồng Vân; Thái, Hồng Ngọc
2019Ảnh hưởng của độ mặn thấp và tỷ lệ C:N khác nhau lên sinh trưởng và sinh sản của artemiaNguyễn, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Khánh Trường
2019Ảnh hưởng mật độ và tần suất cho ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus) giai đoạn giốngNguyễn, Thị Hồng Vân; Phạm, Ngọc Nhàn; Trần, Minh Thành
2018Ảnh hưởng thay thế thức ăn chế biến bằng Artemia sinh khối đông lạnh lên sinh trưởng của tôm sú (Penaeus monodon) giốngNguyễn, Thị Hồng Vân; Ung, Thanh Nhàn
2018Ảnh hưởng độ kiềm khác nhau lên tỉ lệ sống và tăng trưởng của Artemia franciscana nuôi phòng thí nghiệmPhạm, Ngọc Nhàn; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Võ, Ngọc Tuấn Anh
2018Ảnh hưởng độ mặn và tỉ lệ thay thế nước biển bằng nước muối lên tỉ lê sống và tăng trưởng của tôm sú (Penaeus monodon) giốngVõ, Nam Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Thanh Huy
2017Contribution of bacteria to Artemia nutrition in conditions of degressive algal feedingHuỳnh, Thanh Tới; Nguyễn, Thị Hồng Vân