Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Diễn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 8 of 8 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở ở nước ta trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư hiện nayNguyễn, Thị Thanh Huyền; Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
2020Những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam - những giá trị cần vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nayNguyễn, Quốc Pháp; Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
2020Những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong truyền bá Chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam - những giá trị cần vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nayNguyễn, Quốc Pháp; Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
2018Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển công nghệ văn hóaLê, Tuấn Vinh; Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
2019Tinh thần độc lập, tự chủ kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
2019Xây dựng, củng cố chính quyền tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hiện nayNgô, Thị Khánh; Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
2020Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)Nguyễn, Thị Ngọc Diễn