Browsing by Author Trần, Đình Đồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 23 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ủy ban Kiểm tra các cấpTrần, Đình Đồng
2020Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viênTrần, Đình Đồng
2019Nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạmTrần, Đình Đồng
2021Năm nhiệm vụ, giải pháp mới để công tác kiểm tra, giám sát, kỹ luật Đảng trong văn kiện đại hôi XIII của ĐảngTrần, Đình Đồng
2019Nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viênTrần, Đình Đồng
2019Những hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm traTrần, Đình Đồng
2018Những nội dung bổ sung, sửa đổi trong quy định số 109 của Ban Bí thưTrần, Đình Đồng
2018Những nội dung mới được bổ sung, sửa đổi trong quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạmTrần, Đình Đồng
2019Những vấn đề cần nắm vững trong Quy định số 179 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộTrần, Đình Đồng
2020Phối hợp giữa UBKT với tổ chức đảng trong cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về giải quyết tố cáoTrần, Đình Đồng
2020Quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụTrần, Đình Đồng
2019Sự cần thiết ban hành Quy định về thẩm quyền của UBKT trong việc thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm traTrần, Đình Đồng
2021Tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viênTrần, Đình Đồng
2020Thực hiện hiệu quả Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộTrần, Đình Đồng
2020Thực hiện hướng dẫn 07 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấpTrần, Đình Đồng
2019Thực hiện Quy định 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dướiTrần, Đình Đồng
2021Tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảngTrần, Đình Đồng
2021UBKT Trung ương tham mưu giúp trung ương về công tác kiểm tra, giám sátTrần, Đình Đồng
2020Ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn ở cơ quan UBKT Trung ươngTrần, Đình Đồng
2020Yêu cầu đối với cán bộ kiểm tra trong tình hình hiện nayTrần, Đình Đồng