Browsing by Author Trần, Duy Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 20 of 20 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm về công tác cán bộTrần, Duy Hưng
2019Kiểm soát quyền lực trong ĐảngTrần, Duy Hưng
2020Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và văn bản của Đảng về công tác dân vậnTrần, Duy Hưng
2020Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và văn bản của Đảng về công tác dân vậnTrần, Duy Hưng
2020Một số kỹ năng tiếp đảng viên và công dân trong công tác kiểm tra của ĐảngTrần, Duy Hưng
2018Nâng cao chất lượng công tác giám sát của các cấp ủy trong tình hình mớiTrần, Duy Hưng
2018Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủyTrần, Duy Hưng
2020Những nội dung cần quan tâm trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạmTrần, Duy Hưng
2019Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộTrần, Duy Hưng
2021Thực hiện trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương: Nhận diện và giải phápTrần, Duy Hưng
2018Về tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấpTrần, Duy Hưng
2021Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng phù hợp với điều kiện mớiTrần, Duy Hưng
2018Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"Trần, Duy Hưng
2020Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp; Nâng tầm vị thế UBKTTrần, Duy Hưng