Browsing by Author Trần, Thị Minh Tuyết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 27 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt NamTrần, Thị Minh Tuyết
2021Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về liêm chính công vụ - vận dụng vào xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nước ta hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2019Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực của người làm công tác hậu cần trong quân độiTrần, Thị Minh Tuyết
2018Sức mạnh và bài học rút ra từ " Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết
2018Tầm nhìn Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sửTrần, Thị Minh Tuyết
2020Tầm nhìn thời đại của Hô Chí Minh về giáo dụcTrần, Thị Minh Tuyết; Nguyễn, Thị Phương Thảo
2020Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2021Thực hiện công tác cán Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2019Tinh thần tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt NamTrần, Thị Minh Tuyết
2019Tìm hiểu phong cách đặc sắc của Hồ Chí Minh trong Di chúcTrần, Thị Minh Tuyết
2018Tính nhân văn trong quan điểm Xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết
2018Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh - Cơ sở lý luận của công cuộc cải cách Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2018Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản qua sự kế thừa và phát triển của Hồ Chí MinhTrần, Thị Minh Tuyết
2019Từ nhân cách của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Di chúc đến nâng cao phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2018Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền đến việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng trong giai đoạn hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2018Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa trong kinh tế hiện nayTrần, Thị Minh Tuyết
2018Xây dựng chính phủ điện tử - bước phát triển tất yếu trong quá trình cải cách hành chínhTrần, Thị Minh Tuyết
2021Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụTrần, Thị Minh Tuyết
2018Ý nghĩa và bài học của cuộc sống Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968Trần, Thị Minh Tuyết
2019Đức khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kết tinh trong di chúcTrần, Thị Minh Tuyết