Browsing by Author Trịnh, Xuân Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 10 of 10 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Kinh nghiệm của một số nước trong triển khai các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư và gợi ý cho Việt NamTrịnh, Xuân Thắng; Lương, Văn Tinh
2020Kinh nghiệm của một số nước trong triển khai các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư và gợi ý cho Việt NamTrịnh, Xuân Thắng
2020Nhận diện và đấu tranh với những âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt NamTrịnh, Xuân Thắng
2018Những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam BộTrịnh, Xuân Thắng
2018Những vấn đề đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực tây Nam BộTrịnh, Xuân Thắng
2020Quan điểm của V.I.Lênin về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng, phát triển trong thực tiễn ở Việt NamTrịnh, Xuân Thắng
2019Sự cần thiết và một số định hướng về đào tạo lý luận chính trị trực tuyến cho sinh viên một số trường đại học ở Việt Nam Hiện nayTrịnh, Xuân Thắng
2019Vận dụng quan điểm của Lênin về kiểm soát quyền lực nhà nước và những khuyến nghị hoàn thiệnTrịnh, Xuân Thắng
2019Đào tạo lý luận chính trị trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nayTrịnh, Xuân Thắng