Browsing by Author Đặng, Xuân Hoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
20195 bài học kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính Quốc giaĐặng, Xuân Hoan
2018Chính phủ kiến tạo trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếĐặng, Xuân Hoan
2020Hiện đại hóa cợ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Học viện Hành chính Quốc giaĐặng, Xuân Hoan
2020Học viện hành chính quốc gia - Trung tâm đào tạo, bối dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ và đất nướcĐặng, Xuân Hoan
2020Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh - Từ góc độ quản lý nhà nướcĐặng, Xuân Hoan
2019Kết quả sau một năm triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứcĐặng, Xuân Hoan
2019Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm, xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mớiĐặng, Xuân Hoan
2020Phòng, chống các biểu hiện diễn biến hòa bình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcĐặng, Xuân Hoan
2020Tăng cường chức năng tổ chức, điều tiết của nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngĐặng, Xuân Hoan; Đỗ, Thị Kim Tiên
2021Tập trung mọi nguồn lực để phát triển Học viện Hành chính Quốc gia lên tầm cao mớiĐặng, Xuân Hoan
2019Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quảĐặng, Xuân Hoan
2019Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quảĐặng, Xuân Hoan
2018Vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Hành chánh Quốc gia trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trịĐặng, Xuân Hoan
2020Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế Quốc tế - Từ góc độ quản lý Nhà nướcĐặng, Xuân Hoan
2019Yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nayĐặng, Xuân Hoan
2019Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tếĐặng, Xuân Hoan
2018Định hướng và giải pháp phát triển học viện hành chính quốc gia trong giai đoạn mớiĐặng, Xuân Hoan
2018Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mớiĐặng, Xuân Hoan
2019Đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lượcĐặng, Xuân Hoan
2019Đổi mới nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mớiĐặng, Xuân Hoan