Browsing by Author Đoàn, Minh Huấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Bảo đảm phúc lợi xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo tinh thần Đại hội XIII của ĐảngĐoàn, Minh Huấn
2019Giá trị của tác phẩm đạo đức cách mạng với đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận của Đảng hiện nayĐoàn, Minh Huấn
2018Giáo dục, rèn luyện nghĩa vụ đạo đức cách mạng cho đảng viên - một nội dung quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đứcĐoàn, Minh Huấn
2018"Hai trọng tâm" và "Năm đột phá" Trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XIIĐoàn, Minh Huấn
2018Lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, chỉnh đốn ĐảngĐoàn, Minh Huấn
2020Một số vấn đề về quản lý phát triển đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nayĐoàn, Minh Huấn
2019Một số vấn đề về xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ nhân dânĐoàn, Minh Huấn; Nguyễn, Thị Ngọc Mai
2021Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về phát triển xã hội - giá trị định hướng cho nâng cao hiệu quả quản lý phát triển xã hội hiện nayĐoàn, Minh Huấn
2019Phát huy vai trò của xã hội góp phần bổ sung giới hạn của nhà nước và hạn chế khuyết tật của thị trườngĐoàn, Minh Huấn
2021Phúc lợi xã hội góp phần đảm bảo định hướng Xã hội Chủ nghĩa tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mớiĐoàn, Minh Huấn; Hoàng, Đình Minh
2020Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong tiến trình chín mươi năm lãnh đạo cách mạng Việt NamĐoàn, Minh Huấn
2020Tạp chí Cộng sản - kiên định và sáng tạo trên nền tảng truyền thống vẻ vang 90 năm, xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt NamĐoàn, Minh Huấn
2019Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của đảng- thực trạng và những vấn đề đặt raĐoàn, Minh Huấn
2018Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyếtĐoàn, Minh Huấn