Browsing by Author Bùi, Quang Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Ảnh hưởng của việc ứng dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực đối với kế toán quản trị - Những định hướng nghiên cứuBùi, Quang Hùng
2021Các nghiên cứu trên thế giới về nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm [PSS] trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị côngMai, Thị Hoàng Minh; Bùi, Quang Hùng
2020Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán nhằm kiểm soát chi hoạt động tại các đơn vị giáo dục công lậpMai, Thị Hoàng Minh; Bùi, Quang Hùng
2020Kế toán quản trị khu vực công Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng 4.0Bùi, Quang Hùng; Mai, Thị Hoàng Minh
2020Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán nội bộ tại đơn vị thuộc khu vực công và hàm ý chính sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lậpBùi, Quang Hùng; Mai, Thị Hoàng Minh
2018Mô hình nghiên cứu tác động giữa các yếu tố đáp ứng và mức độ phù hợp của phần mềm đến sự thành công của quá trình ứng dụng các phần mềm kế toán đóng gói tại các doanh nghiệp Việt NamBùi, Quang Hùng
2018Mô hình nghiên cứu tác động giữa các yếu tố đáp ứng và mức độ phù hợp của phần mềm đến sự thành công của quá trình ứng dụng các phần mềm kế toán đóng gói tại doanh nghiệp Việt NamBùi, Quang Hùng
2020Mối quan hệ giữa rủi ro công nghệ thông tin và chất lượng hệ thống thông tin kế toán: Nhìn từ các doanh nghiệp tại TP. HCMBùi, Quang Hùng; Đồng, Quang Chung
2020Nghiên cứu tham số động của hỗn hợp cát cao su với tỷ lệ khác nhau bằng thí nghiệm cột cộng hưởngVũ, Văn Tuấn; Cao, Văn Hòa; Bùi, Quang Hùng
2020Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với hoạt động kế toánBùi, Quang Hùng
2020Đánh giá nhu cầu học tập và giải pháp đáp ứng cho việc đào tạo ngành Kế toán công tại Việt NamTrần, Mai Đông; Bùi, Quang Hùng; Nguyễn, Phong Nguyên; Phạm, Quang Huy