Browsing by Author Bùi, Thị Ngọc Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Biện pháp thực hiện tự do di chuyển lao động ASEAN và một số đánh giáBùi, Thị Ngọc Lan
2019Công bằng xã hội giữa các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nayBùi, Thị Ngọc Lan
2019Giải pháp hoàn thiện việc kiểm soát chi phí trong hoạt động bảo trì đường bộBùi, Thị Ngọc Lan
2019Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa xã hộiBùi, Thị Ngọc Lan; Nghiêm, Sĩ Liêm
2018Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về Nhà nước và những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏBùi, Thị Ngọc Lan
2019Một số giải pháp quản lý rủi ro trong hợp đồng bảo trì đường bộ dựa trên kết quả và chất lượng thực hiện (performance based contract)Bùi, Thị Ngọc Lan
2018Pháp luật ASEAN về tự do di chuyển lao động và thực tiễn thực hiện cam kết của Việt NamBùi, Thị Ngọc Lan
2018Phát huy Chủ nghĩa dân tộc chân chính tạo động lực cho phát triển đất nướcBùi, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Thu Huyền
2020Quan điểm của V.I.Lê-nin về nhà nước kiểu mới và ý nghĩa đối với Việt NamBùi, Thị Ngọc Lan
2019Quốc tế Cộng sản với xu hướng phát triển của các dân tộc thuộc địa và ý nghĩa hiện nayBùi, Thị Ngọc Lan
2019Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ ASEANBùi, Thị Ngọc Lan
2018Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và giá trị định hướng con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamBùi, Thị Ngọc Lan
2020Tự do di chuyển lao động ASEAN: Ưu điểm, hạn chế và một số khuyến nghịBùi, Thị Ngọc Lan
2020V.I.Lênin bổ sung, phát triển lý luận của C.Mác về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội giá trị và những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏBùi, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Kim Tôn