Browsing by Author Lâm, Nhựt Khang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 127  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2023ABSTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION USING SEASON WITH DEEP ATTENTINLâm, Nhựt Khang; Phan, Minh Tân
2023BUIDING A FUNCTIONAL FOOD E-COMMERCE WEBSITELâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Thiên Bảo
2023BUILDING A FOOD SOCIAL NETWORKLâm, Nhựt Khang; Liêu, Phúc Mai
2023BUILDING A WEBSITE FOR SELLING JEWELRYLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Đặng Hạnh Nhân
2022BUILDING A WEBSITE FOR THE MANAGEMENT SYSTEM OF CINEMA CLUSTERSLâm, Nhựt Khang; Bùi, Đăng Hà Phương; Nguyễn, Thị Thu Oanh
2022BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE FOR SELLING GUITARLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Văn Hoàng Nguyên
2021BUILDING AN ONLINE MUSIC STREAMING WEBSITELâm, Nhựt Khang; Hà, Khánh Quỳnh
2022BUILDING AN ONLINE SYSTEM FOR BOOKING TOURSLâm, Nhựt Khang; Trần, Đức Minh
2019CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MẠNG TỪ SÁNG TÁC THƠ VÀ NHẠC CHO TIẾNG VIỆT (PHÂN HỆ 1)Lâm, Nhựt Khang; Trần, Trí Thông
2019CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MẠNG TỪ SÁNG TÁC THƠ VÀ NHẠC CHO TIẾNG VIỆT (PHÂN HỆ 2)Lâm, Nhựt Khang; Tô, Huỳnh Tuấn
2018CẢI THIỆN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TRONG SYNSET CỦA MẠNG TỪ TIẾNG VIỆTLâm, Nhựt Khang; Trương, Như Ý
2023CONSTRUCTING A HEALTHCARE CHATBOT USING BART WITH DEEP ATTENTIONLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Trung Tâm
2023COOKING RECIPE GENERATION USING BART - BRIOLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Thị Mỹ Khánh
2023DEVELOPING A PHARMACY MANAGEMENT WEBSITE WITH A VIRTUAL ASSISTANT FOR PATIENT CONSULTATIONLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Lê Đoan Thùy
2023DEVELOPING A VOLUNTEER SEARCH SYSTEM FOR VIETNAMLâm, Nhựt Khang; Lê, Đoàn Nhật Minh
2024EXTRACTING INFORMATION FROM REGISTRATION FORM FOR FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY EXAMINATIONSLâm, Nhựt Khang; Phạm, Đức Nguyên
2023GAS CYLINDER DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEMLâm, Nhựt Khang; Nguyễn, Thị Hạ Vy
2023HARMONIZING LEXICAL AND SEMANTIC ASPECTS IN ABSTRACTIVE TEXT SUMMARIZATION USING BART-BRIOLâm, Nhựt Khang; Dương, Huỳnh Nhân
2019HỆ THỐNG GIỚI THIỆU CÁC NHÀ TRẺ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠLâm, Nhựt Khang; Bùi, Đăng Hà Phương; Lăng, Đức Tín
2019HỆ THỐNG GIỚI THIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠLâm, Nhựt Khang; Bùi, Đăng Hà Phương; Danh, Hậu