Browsing by Author Lê, Duy Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Công tác kiểm tra đảng ở Đảng bộ tỉnh An Giang hiện nay - thực trạng và giải phápLê, Duy Sơn; Nguyễn, Thị Cương
2019Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng các cấp ở đảng bộ tỉnh VL hiện nay thực trạng và giải phápLê, Duy Sơn; Nguyễn, Minh Khoa
2019Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPCT giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa
2018NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYLê, Duy Sơn; Lê, Thị Bảo An
2018NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NGƯỜI DÂN TỘC KHMER Ở TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYLê, Duy Sơn; Cao, Thị Phương Thảo
2019Nâng cao giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên TPCT giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Lê, Thị Ngọc Hân
2019Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng CM cho thanh niên ở TPCT giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Nguyễn, Thị Hài
2020Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức trong hệ thống chính trị huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang hiện nay.Lê, Duy Sơn; Lương, Thị Anh Thư
2019Nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐTN cộng sản HCM ở TPCT trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nayLê, Duy Sơn; Nguyễn, Hoa Huệ
2018Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách công ở tỉnh KG giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; võ, Lý Tịnh
2019Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách công đối với hộ nghèo TPCT giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Bùi, Thị Khánh Vân
2020Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách XH đối với người có công với Cách mạng ở tỉnh HG giai đoạn hiện nay.Lê, Duy Sơn; Trần, Văn Lắm
2019Nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò của hội liên hiệp phụ nữ TPCT giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Trần, Anh Thư
2020Nâng cao hiệu quả tuyên truyền ý thức pháp luật cho thanh niên của đoàn thanh niên Cộng sản HCM, tỉnh ST hiện nay-thực trạng và giải pháp.Lê, Duy Sơn; Trần, Hữu Đăng
2018NÂNG CAO HIỆU QUẢ VAI TRÒ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.Lê, Duy Sơn; Nguyễn, Hạnh Quyển
2018Nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tỉnh Vĩnh Long giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Nguyễn, Thúy Vân
2019Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt về thực thi công vụ ở tỉnh ST trong giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Lê, Thanh Thiện
2019Phát huy dân chủ trong việc XD nông thôn mới ở tỉnh ST giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Nguyễn, Tuyết Nghi
2019Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động ở đảng bộ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn hiện nayLê, Duy Sơn; Đỗ, Công Lĩnh
2018Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ tỉnh Hậu Giang hiện nayLê, Duy Sơn; Nguyễn, Thị Loan Anh