Browsing by Author Lê, Hữu Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Ảnh hưởng của tốc độ nung và nhiệt độ lên cấu trúc vật liệu Penta-GrapheneĐặng, Minh Triết; Lê, Hữu Nghĩa
2018Bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin trong tình hình mớiLê, Hữu Nghĩa
2018Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn : Thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải phápLê, Hữu Nghĩa
2020Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc sau gần 35 năm đổi mớiLê, Hữu Nghĩa
2021Hệ quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngLê, Hữu Nghĩa
2018Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong ĐảngLê, Hữu Nghĩa
2019Mãi xứng đáng là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của đất nướcLê, Hữu Nghĩa
2021Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trịLê, Hữu Nghĩa
2020Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-NinLê, Hữu Nghĩa
2018Sự phát triển lý luận của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mớiLê, Hữu Nghĩa
2018Tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác và ý nghĩa thời đạiLê, Hữu Nghĩa
2021Đại hội lần thứ XIII của đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nướcLê, Hữu Nghĩa