Browsing by Author Lê, Minh Tường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Khả năng phòng trừ bệnh héo vàng trên khoai lang (Fusarium oxysporum) của xạ khuẩn Actimomyces SP. . trong điều khiện nhà lướiNguyễn, Văn Tập; Nguyễn, Đức Cương; Lê, Minh Tường
2018Khả năng đối kháng của các chủng xạ khuẩn đối với nấm Fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên khoai langNguyễn, Văn Tập; Lê, Minh Tường
2018Khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với nấm Cailetotrichum sp. gây bệnh thán thư trên cây có múi ở đồng bằng Sông Cửu LongNguyễn, Hồng Quý; Lê, Minh Tường
2020Khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với nấm Helminthosporium turcicum gây bệnh đốm lá lớn trên bắpVõ, Thị Lụa; Trần, Văn Dũng; Lê, Minh Tường
2020Khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với nấm Rhizoctonia solani gây bệnh thối gốc thân trên cây khoai langTriệu, Thanh Cao; Lê, Minh Tường
2018Khảo sát ảnh hưởng của dịch trích các chủng xạ khuẩn được tách chiết bằng Ethy acetate đối với nấm Fusarium solam gây bệnh vàng lá, thối rễ trên cây có múiLê, Minh Tường; Lư, Quốc Khánh
2018Khảo sát ảnh hưởng của dịch trích các chủng xạ khuẩn được tách chiết bằng Ethyl acetate đối với nấm Pyricularia Oryzae gây bệnh đạo ôn trên lúaLê, Minh Tường; Nguyễn, Trí Toàn
2018Khảo sát cơ chế đối kháng của các chủng xạ khuẩn triển vọng với nầm Colletotrichum spp gây bệnh thán thư trên sầu riêngLê, Minh Tường; Nguyễn, Ngọc Anh
2018Khảo sát hiệu quả quản lý bệnh thán thư trên khoai môn của các chủng xạ khuẩn triển vọngLê, Minh Tường; Đặng, Hoàng Mỹ
2018Khảo sát khả năng gây hại của các chủng nấm Lasiodiplodia gây bệnh cháy lá, thối trái trên chôm chôm và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trị bằng xạ khuẩnLê, Minh Tường; Nguyễn, Thị Thùy Dương
2018Khảo sát khả năng phòng trị của các chủng xạ khuẩn đối với bệnh đốm nâu trên lúa do nấm bipolaris oryzae gây ra trong điều kiện nhà lướiLê, Minh Tường; Lê, Phước Duyên
2018Khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase và hiệu quả phòng trị bệnh của các chủng xạ khuẩn ở điều kiện nhà lướiLê, Minh Tường; Trần, Bình An
2018Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng xạ khuẩn triển vọng đối với nấm Tricoconis padwickii gây bệnh lem lép hạt trên lúaLê, Minh Tường; Lê, Quang Toàn
2018Khảo sát khả năng đối kháng của các chủng xạ khuẩn đối với nấm Pithomyces chartarum gây bệnh lem lép hạt trên lúaLê, Minh Tường; Nguyễn, Trọng Nhân
2020Khảo sát khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với nấm Colletotrichum sp. Gây bệnh thán thư trên khoai mônLê, Yến Nhi; Trần, Thị Mỹ Hạnh; Lê, Minh Tường
2018Khảo sát khả năng đối kháng và hiệu quả phòng trị của xạ khuẩn đối với nấm Selerotium sp. gây bệnh thối gốc thân trên khoai môn.Lê, Minh Tường; Trương, Văn Phụng
2018Khảo sát khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên khoai môn của các chủng xạ khuẩn triển vọngLê, Minh Tường; Lê, Văn Mẫn
2018Khảo sát một số cơ chế đối kháng với vi khuẩn xanthomonas sampestris pv. Citri gây bệnh loét trên cam, quýt của các chủng xạ khuẩn triển vọngLê, Minh Tường; Huỳnh, Hào Quang
2018Khảo sát một số đặc tính của các chủng xạ khuẩn có khả năng phòng trị bệnh héo rũ trên cây khoai langLê, Minh Tường; Nguyễn, Văn Tập; Võ, Ngọc Phụng Tiên
2018Khảo sát một số đặc tính đối kháng của các chủng xạ khuẩn đối với nấm Curvularia lunata AG3 gây bệnh lem lép hạt trên lúaLê, Minh Tường; Huỳnh, Thị Diễm My