Browsing by Author Lê, Quốc Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Applied Biofloc Technology for Target Species in the Mekong Delta in Vietnam: A ReviewNguyễn, Văn Hòa; Trần, Ngọc Hải; Võ, Nam Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Lê, Quốc Việt; Châu, Tài Tảo; Trần, Hữu Lễ; Huỳnh, Thanh Tới; Tạ, Văn Phương
2018Ãnh hưởng của các ion khoáng đa lượng đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei)Lê, Quốc Việt; Trương, Quốc Phú; Lê, Thùy Linh
2020Ảnh hưởng chất chiết suất của bần ổi (Sonnertia oate) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Nguyễn, Văn Húa
2019Ảnh hưởng của các loại chế phẩm lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei)Lê, Quốc Việt; Võ, Đăng Lương
2018Ảnh hưởng của chế phẩm bột trứng (IGY) lên sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Trần, Ngọc Hải; Nguyễn, Văn Gol
2021Ảnh hưởng của edta và acidcitric lên c chất lượng nước và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)Trương, Quốc Phú; Lê, Quốc Việt; Nguyễn, Gia Tùng
2019Ảnh hưởng của hàm lượng lipid trong thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của các nâu (Scatophagus argus) ở giai đoạn giốngLê, Quốc Việt; Nguyễn, Du
2020Ảnh hưởng của hàm lượng protein khác nhau lên độ tiêu hóa thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Trần, Văn Tiến
2019Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (Scatophagus argus) ở giai đoạn cá giốngLê, Quốc Việt; Trần, Thị Kim Diệu
2018Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá chốt trắng (Mystus planiceps) từ giai đoạn cá hương lên giốngLê, Quốc Việt; Lê, Văn Thông; Hồ, Diễm Ý
2022Ảnh hưởng của thời gian bổ sung thức ăn tổng hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá chốt trắng (Mystus planiceps)Lê, Quốc Việt; Nguyễn, Nhựt Trường
2022Ảnh hưởng của tỉ lệ nước biển nhân tạo lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Liptonenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Trần, Văn Linh
2022Ảnh hưởng của tỉ lệ nước biển nhân tạo lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)Trương, Quốc Phú; Lê, Quốc Việt; Trần, Văn Linh
2020Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết lá trứng cá (Muntingia calabura) lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá lóc (Channa striata)Đặng, Thụy Mai Thy; Lê, Quốc Việt
2022Ảnh hưởng lượng cho ăn khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hệ số thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Lý, Lâm Hân
2020Ảnh hưởng thời gian bổ sung thức ăn tổng hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) giai đoạn cá hương lên cá giốngLê, Quốc Việt; Đinh, Ngọc Thúy
2022Ảnh hưởng việc xử lý chlorine với liều lượng khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong nuôi siêu thâm canhLê, Quốc Việt; Ngô, Tấn Lộc
2021Ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hệ thống tuần hoàn kết hợp đa loàiLê, Quốc Việt; Trần, Hồng Hào
2018Khảo sát ảnh hưởng của mốt số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với ong mắt đỏ Tricogramma sp (Trichogrammatidae: Hymenoptera) ký sinh sau cuốn lá nhỏ Cnaphatrolocrosis medinalis QueneePhạm, Kim Sơn; Lê, Quốc Việt
2019Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc kết hợp cá nâu (Scatophagus argus) với mật độ khác nhauLê, Quốc Việt; Lê, Thùy My