Browsing by Author Lê, Quốc Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Applied Biofloc Technology for Target Species in the Mekong Delta in Vietnam: A ReviewNguyễn, Văn Hòa; Trần, Ngọc Hải; Võ, Nam Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Lê, Quốc Việt; Châu, Tài Tảo; Trần, Hữu Lễ; Huỳnh, Thanh Tới; Tạ, Văn Phương
2018Ãnh hưởng của các ion khoáng đa lượng đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei)Lê, Quốc Việt; Trương, Quốc Phú; Lê, Thùy Linh
2020Ảnh hưởng chất chiết suất của bần ổi (Sonnertia oate) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Nguyễn, Văn Húa
2019Ảnh hưởng của các loại chế phẩm lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei)Lê, Quốc Việt; Võ, Đăng Lương
2018Ảnh hưởng của chế phẩm bột trứng (IGY) lên sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Trần, Ngọc Hải; Nguyễn, Văn Gol
2019Ảnh hưởng của hàm lượng lipid trong thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của các nâu (Scatophagus argus) ở giai đoạn giốngLê, Quốc Việt; Nguyễn, Du
2020Ảnh hưởng của hàm lượng protein khác nhau lên độ tiêu hóa thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Trần, Văn Tiến
2019Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (Scatophagus argus) ở giai đoạn cá giốngLê, Quốc Việt; Trần, Thị Kim Diệu
2018Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá chốt trắng (Mystus planiceps) từ giai đoạn cá hương lên giốngLê, Quốc Việt; Lê, Văn Thông; Hồ, Diễm Ý
2020Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết lá trứng cá (Muntingia calabura) lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá lóc (Channa striata)Đặng, Thụy Mai Thy; Lê, Quốc Việt
2020Ảnh hưởng thời gian bổ sung thức ăn tổng hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) giai đoạn cá hương lên cá giốngLê, Quốc Việt; Đinh, Ngọc Thúy
2018Khảo sát ảnh hưởng của mốt số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với ong mắt đỏ Tricogramma sp (Trichogrammatidae: Hymenoptera) ký sinh sau cuốn lá nhỏ Cnaphatrolocrosis medinalis QueneePhạm, Kim Sơn; Lê, Quốc Việt
2019Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc kết hợp cá nâu (Scatophagus argus) với mật độ khác nhauLê, Quốc Việt; Lê, Thùy My
2019Nghiên cứu ương cá nâu (Scatophagus argus) trong ao đất từ giai đoạn cá hương lên giống với mật độ khác nhauLý, Văn Khánh; Lê, Quốc Việt; Nguyễn, Trung Nguyên
2018The possibility of sweet potato (Ipomoea batatas) addition as feed for white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) under biofloc rearing conditionLê, Quốc Việt; Trần, Ngọc Hải; Nguyễn, Quốc Thịnh; Trần, Minh Phú
2020Thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh với mật độ khác nhau trong hệ thống tuần hoànLê, Quốc Việt; Phạm, Minh Nhựt
2021TUYỂN CHỌN VÀ TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT γ-aminobutyric acid (GABA) CỦA CHỦNG VI KHUẨN LACTICHuỳnh, Xuân Phong; Lê, Quốc Việt
2020Ương giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) với các mật độ khác nhauLê, Quốc Việt; Nguyễn, Trọng Thức
2020Ương giống cá nâu (Scatophagus argus) với các độ mặn khác nhauLê, Quốc Việt; Trần, Thông Minh
2018Ương giống cua biển (Scylla paramamosain) với các loại thức ăn và mật độ khác nhauLê, Quốc Việt; Trương, Chí Đại