Browsing by Author Lê, Thị Chiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Bước phát triển mới của Đảng trong lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địchLê, Thị Chiên
2018Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thách thức của người lao động Việt NamLê, Thị Chiên
2019Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội và những quan điểm sai trái cần bác bỏLê, Thị Chiên
2019Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội và những quan điểm sai trái cần bác bỏLê, Thị Chiên
2022Phản bác những luận điệu xuyên tạc phủ nhận công tác phòng chống tham nhũng của Việt NamLê, Thị Chiên
2020Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn để bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nayLê, Thị Chiên
2019Quan điểm của Ph. Ăng-ghen về tư duy lý luận và ý nghĩa đối với việc đổi mới tư duy về phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam hiện nayLê, Thị Chiên
2019Quan điểm của Ph.Ăngghen về tư duy lý luận và ý nghĩa với việc đổi mới nhận thực mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất ở Việt NamLê, Thị Chiên
2018Quan điểm của Đảng về phòng, chống tư duy nhiệm kỳLê, Thị Chiên
2021Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và ý nghĩa thời đạiLê, Thị Chiên
2021Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mớiLê, Thị Chiên
2020Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở Việt Nam hiện nayLê, Thị Chiên
2019Tính đúng đắn trong quan điểm của C.Mác về nhân tố người lao động trong lực lượng sản xuất và một số quan điểm cần bổ sung, phát triểnLê, Thị Chiên
2018Trình độ của người lao động Việt Nam hiện nayLê, Thị Chiên
2020Tư duy biện chứng của Ph.Ăng ghen về con đường đi lên CNXH và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới.Lê, Thị Chiên
2021Từ “Quỹ Độc lập” đến “Quỹ Vaccine”: Nơi hội tụ ý Đảng lòng dânLê, Thị Chiên
2020V.I.Lê Nin bổ sung, phát triển quan điểm C. Mác về chuyên chính vô sản và tự vận dụng ở Việt Nam hiện nayLê, Thị Chiên
2018Vai trò của nhân tố người lao động trong lực lượng sản xuất dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tưLê, Thị Chiên
2019Về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quan điểm của V.I. Lê-nin và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nayLê, Thị Chiên
2021Vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamLê, Thị Chiên