Browsing by Author Lương, Đình Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Ảnh hưởng của cách mạng khoa học- công nghệ đến công bằng xã hội và phát triển con người ở Việt Nam hiện nayLương, Đình Hải
2017Cách mạng Khoa học - Công nghệ và tác động của nó đến con người và xã hội Việt NamLương, Đình Hải
2019Công bằng xã hội vì sự phát triển con người qua 30 năm đổi mới ở Việt NamLương, Đình Hải
2021Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020: Dữ liệu từ ScopusLương, Đình Hải; Phan, Thị Thanh Thảo; Đinh, Đức Tài; Phạm, Hùng Hiệp
2021Những tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của chúngLương, Đình Hải
2019Những định hướng nghiên cứu chính của viện nghiên cứu con người hiện nayLương, Đình Hải
2019Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nayLương, Đình Hải; Nguyễn, Thành Trung
2018Quan niệm về nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng Khoa học - Công nghệ hiện nayLương, Đình Hải
2021Quan điểm phát triển nguồn nhân lực trong văn kiện đại hội XIII của ĐảngLương, Đình Hải
2019Xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện nay góp thêm một vài ý kiếnLương, Đình Hải
2019Định hướng ưu tiên phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030Lương, Đình Hải