Browsing by Author Mai, Thị Hoàng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính cũng như ảnh hưởng của việc ứng dụng công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động của đơn vịMai, Thị Hoàng Minh; Trương, Thị Anh Đào
2021Các nghiên cứu trên thế giới về nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thẻ điểm [PSS] trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị côngMai, Thị Hoàng Minh; Bùi, Quang Hùng
2020Các nghiên cứu về trở ngại đối với thực hiện kiểm toán liên tụcMai, Thị Hoàng Minh; Đặng, Đình Tân
2020Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán nhằm kiểm soát chi hoạt động tại các đơn vị giáo dục công lậpMai, Thị Hoàng Minh; Bùi, Quang Hùng
2018Chuẩn mực kiểm toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: một số gợi ý đối với hoạt động kiểm toán tại Việt Nam =Mai, Thị Hoàng Minh; Nguyễn, Thị Thùy Linh
2019Cơ sở kế toán áp dụng trong kế toán công một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt NamMai, Thị Hoàng Minh; Trương, Thị Anh Đào; Lê, Thị Cẩm Hồng
2018Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính tại Khu vực công Việt NamMai, Thị Hoàng Minh; Đoàn, Thị Thảo Uyên
2020Kế toán quản trị khu vực công Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng 4.0Bùi, Quang Hùng; Mai, Thị Hoàng Minh
2020Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán nội bộ tại đơn vị thuộc khu vực công và hàm ý chính sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lậpBùi, Quang Hùng; Mai, Thị Hoàng Minh
2018Môn Nguyên lý Kế toán sự thay đổi cần thiết trong tiếp cận giảng dạyMai, Thị Hoàng Minh; Vũ, Quốc Thông; Nguyễn, Thanh Tâm
2021Một số giải pháp đề xuất về quá trình triển khai đào tạo chuẩn mực kế toán công Việt NamMai, Thị Hoàng Minh; Phạm, Quang Huy
2020Nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRSMai, Thị Hoàng Minh; Lê, Việt
2020Nhân tố tác động đến việc áp dụng mô hình lập dự toán trên kết quả hoạt độngMai, Thị Hoàng Minh; Lê, Thị Cẩm Hồng
2018Phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro kinh doanh giải pháp phát triển lĩnh vực kiểm toán trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0Mai, Thị Hoàng Minh; Trần, Anh Hoa; Vũ, Kiến Phúc
2019Quan điểm về khung khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất cho Chính phủMai, Thị Hoàng Minh; Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Lê, Đoàn Minh Đức
2018Sự tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Trong quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính Thực trạng và giải phápMai, Thị Hoàng Minh; Vũ, Kiến Phúc; Nguyễn, Thị Thanh Tâm
2021Vai trò của kiểm soát nội bộ và công nghệ thông tin đến hiệu quả quản lý nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu và tự chủ tài chínhMai, Thị Hoàng Minh; Bùi, Quang Hùng
2020Vai trò của kiểm toán trong quản trị côngMai, Thị Hoàng Minh; Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Lê, Đoàn Minh Đức
2018Xu hướng nghiên cứu về minh bạch thông tin kế toán trong khu vực công trên thế giớiVõ, Văn Nhị; Mai, Thị Hoàng Minh; Đậu, Thị Kim Thoa
2021Định hướng phát triển đào tạo kế toán công: Đánh giá tìm quan điểm của giảng viênĐậu, Thị Kim Thoa; Phạm, Trà Lam; Mai, Thị Hoàng Minh