Browsing by Author Ngô, Thế Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNgô, Thế Chi; Ngô, Văn Lượng
2018Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta trong bối cảnh mớiNgô, Thế Chi; Phạm, Thị Tâm
2020Chuẩn mực kế toán công quốc tế - vận dụng xây dựng và áp dụng tại Việt NamNgô, Thế Chi
2020Giải pháp Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian vừa chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hộiNgô, Thế Chi; Ngô, Thị Minh
2020Giải pháp Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian vừa chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hộiNgô, Thế Chi; Ngô, Thị Minh
2019Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng phần mềm hệ thống hoạch định/quản trị các nguồn lực của doanh nghiệp (ERP)Ngô, Thế Chi; Ngô, Văn Lượng
2018Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí ước tính trong các doanh nghiệp sản xuấtNgô, Thế Chi; Ngô, Thị Thu Hương
2018Kế toán quản trị và công nghiệp 4.0 trong các doanh nghiệp Việt NamNgô, Thế Chi; Ngô, Văn Lượng
2018Kế toán Việt Nam - quá trình hình thành và phát triểnNgô, Thế Chi
2018Kế toán Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển (Tiếp theo số tháng 7/2018)Ngô, Thế Chi
2020Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (kỳ 2)Ngô, Thế Chi; Vũ, Thị Hằng Nga
2020Nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNgô, Thế Chi
2020Nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNgô, Thế Chi
2019Nội dung và phương pháp xác đỊnh hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong các trung tâm trách nhiệm thuộc doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩuNgô, Thế Chi; Ngô, Thị Thu Hương
2020Tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩuNgô, Thế Chi
2020Tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩuNgô, Thế Chi
2018Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt NamNgô, Thế Chi; Phạm, Thị Tâm
2020Đại dịch Covid ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội Việt Nam và một số nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tếNgô, Thế Chi
2020Đại dịch Covid ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội Việt Nam và một số nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tếNgô, Thế Chi