Browsing by Author Nguyễn, Đức Độ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Dự báo lạm phát năm 2021Nguyễn, Đức Độ
2011Identification and Field Evaluation of Sex Pheromone Components of the Pear Barkminer Moth, Spulerina astaurotaNguyễn, Đức Độ; Ohbayashi, Kanako; Naka, Hideshi; Nakada, Ken; Ando, Tetsu
2019KHẢO SÁT CÁC HỢP CHẤT THỰC VẬT VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA TỪ CAO PHÂN ĐOẠN CÂY DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG (Phyllanthus amarus)Nguyễn, Đức Độ; Lê, Thị Diễm Phương
2020KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG SAPONINS, COUMARINS VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXI HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ NITRIT, CUPRAC VÀ FRAP CỦA CAO PHÂN ĐOẠN SẮC KÝ CỘT SILICAGEL TỪ LÁ CÂY MÙ U (Calophyllum inophyllum)Nguyễn, Đức Độ; Lê, Ngọc Lụa
2020KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ALKALOID, ANTHOCYANIN KẾT HỢP PHÂN TÍCH KHỐI PHỔ GC-MS VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ GỐC NO3- , Mo6+ CỦA CAO PHÂN ĐOẠN SẮC KÝ CỘT SILICAGEL TỪ LÁ CÂY MÙ U (Calophyllum inophyllum)Nguyễn, Đức Độ; Võ, Kim Ngân
2020KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ALKALOID, ANTHOCYANIN KẾT HỢP PHÂN TÍCH KHỐI PHỔ GC-MS VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ NITRIT, FRAP CỦA CAO PHÂN ĐOẠN SẮC KÝ CỘT SILICAGEL TỪ LÁ CÂY CÀ NA (Elaeocarpus hygrophilus Kurz)Nguyễn, Đức Độ; Lê, Nguyễn Nhất quyền
2020KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ NO3-, Zn2+, Cu2+, Mo6+ CỦA CAO PHÂN ĐOẠN SẮC KÝ CỘT SILICAGEL TỪ LÁ BÌNH BÁT NƯỚC (Annona glabra L.)Nguyễn, Đức Độ; Tăng, Hoàng Tỷ
2020KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG COUMARIN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ GỐC NITRATE, KẼM Zn2+, CUPRAC VÀ PHOMOLYBDENUM CỦA CAO PHÂN ĐOẠN SẮC KÝ CỘT SILICA GEL TỪ LÁ CÂY CÀ NA (Elaeocarpus hygrophilus Kurz)Nguyễn, Đức Độ; Lê, Phước Trí
2018KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG, SAPONIN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TỪ THÂN VÀ RỄ CỎ MẦN TRẦU (Eleusine indica)Nguyễn, Đức Độ; Nguyễn, Thị Huỳnh Trâm
2018KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG, HÀM LƯỢNG SAPONIN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO PHÂN ĐOẠN LÁ MUA (Melastoma sp.)Nguyễn, Đức Độ; Lê, Như Thủy
2018KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG, SAPONIN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ MÙ U (Calophyllum inophyllum)Nguyễn, Đức Độ; Đỗ, Thủy Tiên
2019KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG, SAPONIN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT LÁ MÙ U (Calophyllum inophyllum)Nguyễn, Đức Độ; Đỗ, Thủy Tiên; Nguyễn
2018Khảo sát hàm lượng Polyphenol, saponin và hoạt tính kháng oxy hóa của cao phân đoạn củ rễ môn ngứa (Colocasia escutenta)Nguyễn, Đức Độ; Văn, Hoàng Nhã Uyên
2018KHẢO SÁT HÀM LƢỢNG POLYPHENOL TỔNG, SAPONIN TỔNG VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TỪ CAO CHIẾT PHÂN ĐOẠN CỦA CAO ETHANOL LÁ BÌNH BÁT NƢỚC (Annona glabra L.)Nguyễn, Đức Độ; Huỳnh, Thanh Duy
2018KHẢO SÁT HÀM LƢỢNG POLYPHENOL TỔNG, SAPONIN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA CAO PHÂN ĐOẠN LÁ CỎ TRANH (Imperata cylindrica (L.) Beauv.)Nguyễn, Đức Độ; Phan, Thị Ngọc Ngà
2018KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CAO PHÂN ĐOẠN LÁ CÂY MUA (Melastoma sp.)Nguyễn, Đức Độ; Nguyễn, Triều Nhật Uyên
2018KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)Nguyễn, Đức Độ; Lý, Thị Mỹ Nhiên
2019KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ VÀ TRÁI CÂY QUÁCH (Limonia acidissima L.)Nguyễn, Đức Độ; Lê, Tuấn Vũ
2019KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TỪ LÁ CÂY CÀ NA (Elaeocarpus hygrophilus Kurz)Nguyễn, Đức Độ; Khuất, Minh Hữu
2018KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CAO CHIẾT TỪ CÂY MÁI DẦM (Cryptocoryne ciliata)Nguyễn, Đức Độ; Trần, Thị Diễm My