Browsing by Author Nguyễn, Phú Trọng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Bảy mươi lăm năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngNguyễn, Phú Trọng
2021Chỉ thị của Bộ Chính Trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngNguyễn, Phú Trọng
2020Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mớiNguyễn, Phú Trọng
2020Chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội XIII của đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mớiNguyễn, Phú Trọng
2019Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngNguyễn, Phú Trọng
2019Chung sức đồng lòng, tạo ra khí thế mới, xung lực mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề raNguyễn, Phú Trọng
2019Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt NamNguyễn, Phú Trọng
2019Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt NamNguyễn, Phú Trọng
2021Diễn văn bế mạcNguyễn, Phú Trọng
2020Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, hiệu quả cao hơn nữa để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mớiNguyễn, Phú Trọng
2021Khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công đại hội XIII của ĐảngNguyễn, Phú Trọng
2018Không ngừng phát huy dân chủ ở cơ sở, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh to lớn của nhân dânNguyễn, Phú Trọng
2018Kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, công tác đối ngoại góp phần nâng cao hơn nữa vị thế và sức mạnh đất nướcNguyễn, Phú Trọng
2021Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn, phải có tầm nhìn vượt trước, tạo được những đột phá về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, phục vụ hoàn thiện thể chế, đường lối, chính sách phát triểnNguyễn, Phú Trọng
2020Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn, Phú Trọng
2020Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của ĐảngNguyễn, Phú Trọng
2021Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt NamNguyễn, Phú Trọng
2020Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành thật tốt các nội dung, chương trình đã đề ra, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội XIII của ĐảngNguyễn, Phú Trọng
2020Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng, trước nhân dân và đất nướcNguyễn, Phú Trọng
2018Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, đáp lại xứng đáng sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dânNguyễn, Phú Trọng