Browsing by Author Nguyễn, Phước Đằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Ảnh hưởng 03 mức phân đạm và số lần bón trên năng suất giống đậu nành MTĐ 860 – 3 tại Đại học Cần Thơ vụ Đông Xuân 2016 – 2017Nguyễn, Phước Đằng; Phạm, Thị Ngọc Hân
2018Ảnh hưởng ba mức phân đạm và số lần bón trên năng suất giống đậu nành MTĐ 878 – 2 tại Đại học Cần Thơ vụ Đông Xuân 2016 – 2017Nguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Phước Thọ
2018Ảnh hưởng của 03 loại phân hữu cơ vi sinh lên năng suất giống đậu trắng vụ Đông Xuân 2016 – 2017Nguyễn, Phước Đằng; Trần, Hoàng Thái
2018Ảnh hưởng của 03 mật độ trồng đến năng suất giống đậu đen vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Cần ThơNguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Tuấn Thanh
2018Ảnh hưởng của các mức phân đạm và phân lân trên năng suất giống đậu nành MTD9-3 tại nông trại khu II Đại học Cần Thơ vụ Xuân hè 2018Nguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Hoàng Mi
2018Khảo sát đặc tính nông học và năng suất của sáu giống/dõng đậu nành tại trường đại học cần thơ vụ đông xuân 2016-2017Nguyễn, Phước Đằng; Trần, Thị Lệ Thanh
2018Nghiên cứu ảnh hưởng của 03 loại phân hữu cơ vi sinh trên năng suất đậu đỏ (Vigna agularis) vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Cần ThơNguyễn, Phước Đằng; Lê, Thanh Phong
2018So sánh 03 mật độ gieo trồng trên giống đậu đỏ (Vigna angularis) vụ đông xuân 2017-2018 tại Cần ThơNguyễn, Phước Đằng; Lê, Văn Nhân
2018So sánh 06 giống/dòng đậu nành (Glycine max (L.) Merril) tại nông trại khu 2 ĐHCT vụ Đông Xuân 2017-2018Nguyễn, Phước Đằng; Đặng, Thị Cẩm Tiên
2018So sánh 09 giống/dòng đậu xanh (Glycine max (L)) tại trại thực nghiệm khu II – Đại học Cần Thơ vụ Đông Xuân 2016 – 2017Nguyễn, Phước Đằng; Lê, Hồng Gấm
2018So sánh 10 giống/dòng đậu nành của tổ hợp lai MTĐ 878 và MTĐ 760 tại trường Đại học Cần Thơ vụ Đông Xuân 2016 – 2017Nguyễn, Phước Đằng; Hoàng x, Tạ Thúy Vi
2018So sánh 6 giống/dòng đậu nành tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long vụ đông xuân 2017-2018Nguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Tấn Đầy
2018So sánh bốn mật độ gieo trên giống đậu nành MTĐ 860-3 vụ đông xuân 2017-2018 tại Cần ThơNguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Hoàng Thái
2018So sánh các dòng/giống đậu nành của tổ hợp lai MTĐ 878 tại trường Đại học Cần Thơ, vụ Đông Xuân 2016-2017Nguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Thị Kim Ngân
2018So sánh sáu giống/dòng đậu nành có triển vọng tại trường Đại học Cần Thơ vụ Đông Xuân 2016 – 2017Nguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Phương Anh
2018Đánh giá ảnh hưởng của 03 loại phân bón lá trên năng suất giống đậu nành MTĐ 885-3 tại Cần Thơ vụ Đông Xuân 2017-2018Nguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Trung Quốc
2018Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân bón lá lên năng suất giống đậu đen (Vigna unguiculata) vụ xuân hè năm 2018 tại Cần ThơNguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Chí Tâm
2018Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân bón lá trên năng suất giống đậu nành MTĐ176 vụ đông xuân 2017-2018 tại quận Ô Môn thành phố Cần ThơNguyễn, Phước Đằng; Trần, Hữu Tâm
2018Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân hữu cơ vi sinh trên năng suất giống đậu nành MTĐ 860 – 1 vụ Đông Xuân 2017 – 2018 tại Cần ThơNguyễn, Phước Đằng; Nguyễn, Thị Thúy An
2018Đánh giá ảnh hưởng của ba loại phân hữu cơ vi sinh trên năng suất giống đậu đỏ vụ đông xuân 2017Nguyễn, Phước Đằng; Phạm, Thị Kim Trầm