Browsing by Author Nguyễn, Quang Thuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mớiNguyễn, Quang Thuấn
2019Công bố quốc tế trong khoa học xã hội và nhân văn : Những văn để đặt raNguyễn, Quang Thuấn
2019Công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam hiện nayNguyễn, Quang Thuấn
2019Giải pháp thích ứng vói biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mớiNguyễn, Quang Thuấn; Hà, Huy Ngọc; Phạm, Sỹ An
2018Mô hình quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayNguyễn, Quang Thuấn
2021Một số nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamNguyễn, Quang Thuấn
2020Một số vấn đề chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển bền vững vùng Tây Nam bộNguyễn, Quang Thuấn
2018Một số đánh giá về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc giai đoạn hiện nayNguyễn, Quang Thuấn; Hoàng, Thế Anh
2018Phát biểu chào mừng hội thảo khoa học kỷ niệm 25 năm ngày mất nhà nghiên cứu Đỗ Đức DụcNguyễn, Quang Thuấn
2018Tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp trên thế giới và hàm ý cho Việt NamNguyễn, Quang Thuấn
2019Toàn cầu hóa và một số tác động tới quan hệ Việt – NgaNguyễn, Quang Thuấn
2018"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản": Những giá trị bền vữngNguyễn, Quang Thuấn