Browsing by Author Nguyễn, Thị Đan Thụy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Ảnh hưởng của nhân sinh quan học thuyết tứ diệu đế của phật giáo đến đạo đức của người dân ĐBSCL hiện nayNguyễn, Thị Đan Thụy; Lê, Kiên
2020Ảnh hưởng của phật giáo Nam tông đến đạo đức cộng đồng người KHMER ở tỉnh ST hiện nay.Nguyễn, Thị Đan Thụy; Nguyễn, Thị Tú Trinh
2020Chữ "hiếu" trong nho giáo và ảnh hưởng của nó đến đạo đức gia đình ở TPCT hiện nay.Nguyễn, Thị Đan Thụy; Châu, Huyền Trân
2018Học thuyết chính danh của Khổng tử với việc tuyển chọn cán bộ, công chức ở tỉnh CM hiện nayNguyễn, Thị Đan Thụy; Phan, Hải Âu
2018Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nữ tỉnh Cà Mau trong thời kỳ CNH-HĐH hiện nayNguyễn, Thị Đan Thụy; Huỳnh, Thị Diễm
2018Phép biện chứng duy vật với việc rèn luyện tư duy phản biện của sinh viên trường ĐHCTNguyễn, Thị Đan Thụy; Nguyễn, Kim Ngân
2021Quan điểm triết học MLN về con người với việc phát huy nhân tố con người trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bạc liêu hiện nay.Nguyễn, Thị Đan Thụy; Thái, Thảo Nguyên
2018Rèn luyện tư duy biện chứng của sinh viên trường ĐHCT hiện nay thông qua việc học tập những nguyên lý cơ bản của CNMLNNNguyễn, Thị Đan Thụy; Ngô, Khánh Duy
2019Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauNguyễn, Thị Đan Thụy
2020Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và ý nghĩa hiện nayNguyễn, Thị Đan Thụy
2018Vận duụng CNMLN về quyền con người vào việc thực hiện quyền con người ở tỉnh BL hiện nayNguyễn, Thị Đan Thụy; Nguyễn, Thị Hòa
2021Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả của triết học MLN vào việc giải quyết vấn đề bạo lực gia đình ở TPCT hiện nay.Nguyễn, Thị Đan Thụy; Lê, Nhựt Linh