Browsing by Author Nguyễn, Trọng Chuẩn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Chính trị dựa trên nền tảng văn hóa - Cái gốc tạo nên sức mạnh cho Đảng cầm quyềnNguyễn, Trọng Chuẩn
2019Liệu xung đột văn hóa có thay thế cho đấu tranh giai cấpNguyễn, Trọng Chuẩn
2020Lợi ích và xung đột lợi ích trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chứcNguyễn, Trọng Chuẩn
2019Mối quan hệ giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và khoa học tự nhiên trong tác phẩm "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán’’ (Nhân Kỷ niệm 110 năm tác phẩm)Nguyễn, Trọng Chuẩn
2020Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vấn đề con người - Tiếp cận từ mục tiêu và động lực của sự phát triểnNguyễn, Trọng Chuẩn
2018Nền tảng văn hóa - Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cấu thành chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lượcNguyễn, Trọng Chuẩn
2019Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quy luật sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa xã hội - giá trị và nhưng luận điểm cần bổ sung, phát triểnNguyễn, Trọng Chuẩn
2019Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về quy luật sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa xã hội - giá trị và những luận điểm cần bổ sung, phát triểnNguyễn, Trọng Chuẩn
2018Suy ngẫm lại những lời của tiền nhân nhìn từ vấn nạn ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nayNguyễn, Trọng Chuẩn
2018Sứ mạng của giai cấp công nhân trong tiến trình phát triển của lịch sử thế giới đương đạiNguyễn, Trọng Chuẩn
2022Sự phát triển xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam theo quan điểm Đại hội XIII của ĐảngNguyễn, Trọng Chuẩn
2021Tác phẩm “dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa hiện thời đối với chúng taNguyễn, Trọng Chuẩn
2021Trí thức Việt Nam với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong bối cảnh chuyển đổi sốNguyễn, Trọng Chuẩn
2020Tư tưởng của Phạm Văn Đồng về văn hóa và đổi mới qua tác phẩm “văn hóa và đổi mới”Nguyễn, Trọng Chuẩn
2020V.I.Lênin phê phán quan điểm triết học của “chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”Nguyễn, Trọng Chuẩn
2021Vai trò của nguồn lực văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - Xã hộiNguyễn, Trọng Chuẩn
2019Vai trò của văn hóa trong sự phát triển xã hội và con người Việt Nam bền vững, sáng tạo và bao trùm hiện nayNguyễn, Trọng Chuẩn
2020Văn hóa ứng xử ở Việt Nam hiện nay thực trạng và một số vấn đề đặt raNguyễn, Trọng Chuẩn
2020Văn hóa và sự phát triển bền vững đất nướcNguyễn, Trọng Chuẩn
2018Xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh hiện nayNguyễn, Trọng Chuẩn