Browsing by Author Nguyễn, Trọng Phúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Bài học thành công về công tác cán bộ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945Nguyễn, Trọng Phúc
2021Bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mớiNguyễn, Trọng Phúc
2018Bàn về chuẩn mực đạo đức trong Đảng lịch sử và những yêu cầu đặt ra hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2018Cán bộ cấp chiến lược trong Cách mạng tháng tám năm 1945 và công tác Cán bộ hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2018Chống tham nhũng để Đảng thật sự trong sạch và vững bềnNguyễn, Trọng Phúc
2020Chuẩn mực đạo đức của Đảng trong xây dựng Đảng về chuẩn mực đạo đức hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2018Chuẩn mực đạo đức trong Đảng - lịch sử và những yêu cầu đặt ra hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2020Dân tộc Việt Nam buộc phải chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcNguyễn, Trọng Phúc
2019Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nayNguyễn, Trọng Phúc
2018Di sản tư tưởng của C.Mác sống mãi với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao độngNguyễn, Trọng Phúc
2019Giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng Đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị số 28-CT/TW của Ban bí thưNguyễn, Trọng Phúc
2021Hồ Chí Minh với vai trò và hoạt động của Mặt trận Việt MinhNguyễn, Trọng Phúc; Nguyễn, Thị Ngọc Mai
2021Hố Chí Minh với hội nghị thành lập đảng và các đại hội của đảngNguyễn, Trọng Phúc
2022Mặt trận quân sự và ngoại giao năm 1972 nửa thế kỷ nhìn lạiNguyễn, Trọng Phúc; Nguyễn, Thị Ngọc Mai
2019Mô hình cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sửNguyễn, Trọng Phúc
2019Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cương lĩnh, đường lối của đảngNguyễn, Trọng Phúc
2020Nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất từ thực tiễn ViệtNguyễn, Trọng Phúc; Nguyễn, ThịThanh Hà
2019Nhận thức về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ thực tiễn đổi mớiNguyễn, Trọng Phúc
2021Phương pháp nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng cộng sản Việt NamNguyễn, Trọng Phúc; Lê, Thị Minh Hạnh
2022Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quét sạch chủ nghĩa cá nhân với xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nayNguyễn, Trọng Phúc