Browsing by Author Nguyễn, Vĩnh Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
202180 năm ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (1941 - 2021), trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành thắng lợiNguyễn, Vĩnh Thanh
2018Công tác tư tưởng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận tại Đảng bộ Học viện Chính trị Khu vực I giai đoạn hiện nayNguyễn, Vĩnh Thanh
2019Dịch vụ công thiết yếu cho khu vực duyên hải và hải đảoNguyễn, Vĩnh Thanh; Hoàng, Văn Hoan; Hoàng, Đình Minh
2021Giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác -Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng thời kỳ mớiNguyễn, Vĩnh Thanh
2019Học viện Chính trị khu vực đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡngNguyễn, Vĩnh Thanh
2018Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nayNguyễn, Vĩnh Thanh
2020Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy Lý luận Chính trị hiện nayNguyễn, Vĩnh Thanh; Vũ, Văn Hậu
2018Vai trò của Nhà nước trong cung ứng dịch vụ công thiết yếu ở Việt NamNguyễn, Vĩnh Thanh
2021Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với cán bộ, đảng viên của Học viện Chính trị Khu vực I hiện nayNguyễn, Vĩnh Thanh
2020Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vào nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại học viện chính trị khu vực I hiện nayNguyễn, Vĩnh Thanh
2020Đảng cộng sản Việt Nam trong những bước ngoặc lịch sử của dân tộc từ năm 1930 đến nayNguyễn, Vĩnh Thanh
2019Định hướng phát triển trường Đảng trong bối cảnh mớiBùi, Hồng Việt; Nguyễn, Vĩnh Thanh