Browsing by Author Nguyễn, Viết Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tình hình mớiNguyễn, Viết Thảo
2020Chín mươi năm mở đường, dẫn lối cho dân tộc giải phóng và phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng thế giớiNguyễn, Viết Thảo
2018Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân: Từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đến hiện thực cách mạngNguyễn, Viết Thảo
2019Cu- Ba: sáu mươi năm kiên định và sáng tạo mở đường cách mạngNguyễn, Viết Thảo
2018Cục diện Thế giới và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nayNguyễn, Viết Thảo
2021Góp phần đánh giá toàn diện hơn tình hình thế giới ngày nayNguyễn, Viết Thảo
2019Nhận diện một số xu thế trong thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nayNguyễn, Viết Thảo
2019Nhìn lại 70 năm truyền thống, khắc ghi những sứ mệnh vẻ vangNguyễn, Viết Thảo
2019Những bài học kinh nghiệm quý báu từ 70 năm truyền thống vẻ vangNguyễn, Viết Thảo
2020Quan hệ Việt Nam. Cu-Ba: 60 năm tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sángNguyễn, Viết Thảo
2020Tầm nhìn và tư duy chiến lược của cán bộ lãnh đạo trước yêu cầu nhiệm vụ mớiNguyễn, Viết Thảo
2018Tạp chí lịch sử Đảng với công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trước yêu cầu, nhiệm vụ mớiNguyễn, Viết Thảo
2020Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nưóc quản lý, nhân dân làm chủ ở Việt Nam trong tình hình mớiNguyễn, Viết Thảo
2021Đại hội XIII của đảng tầm nhìn, tư duy chiến lược và quan điểm mớiNguyễn, Viết Thảo
2019Đổi mới lý luận về sự phát triển và thực tiễn xây dựng Đảng Cộng sản Việt NamNguyễn, Viết Thảo
2018Đổi mới tư duy lý luận, ngày càng sáng tỏ bản chất giải phóng và phát triển của Chủ nghĩa xã hộiNguyễn, Viết Thảo
2021Đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam hiện nayNguyễn, Viết Thảo