Browsing by Author Nguyễn, Xuân Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Differences in salinity tolerance of genetically distinct Phragmites australis clonesAchenbach, Luciana; Eller, Franziska; Nguyễn, Xuân Lộc; Brix, Hans
2012Evaluation of aquatic plants for removing polar microcontaminants: A microcosm experimentMatamoros, Victor; Nguyễn, Xuân Lộc; Arias, Carlos A.; Salvado, Victoria; Brix, Hans
2014Increased invasive potential of non-native Phragmites australis: elevated CO₂ and temperature alleviate salinity effects on photosynthesis and growthEller, Franziska; Lambertini, Carla; Nguyễn, Xuân Lộc; Brix, Hans
2012Interactive effects of elevated temperature and CO₂ on two phylogeographically distinct clones of common reed (Phragmites australis)Eller, Franziska; Lambertini, Carla; Nguyễn, Xuân Lộc; Achenbach, Luciana; Brix, Hans
2020Khả năng hấp phụ Methyl da cam của than sinh học từ lục bình (Eichhornia crassipes)Đỗ, Thị Mỹ Phượng; Phan, Thị Thanh Tuyền; Nguyễn, Thị Thiên Trúc; Nguyễn, Đạt Phương; Phạm, Ngọc Thoa; Nguyễn, Hữu Chiếm; Nguyễn, Xuân Lộc
2018Khả năng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh cá tra (Pangasianodo hypophthamus) của hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt liên tục kết hợp với cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) =Lê, Diễm Kiều; Nguyễn, Minh Đạt; Nguyễn, Xuân Lộc; Phạm, Quốc Nguyên; Nguyễn, Văn Công; Ngô, Thụy Diễm Trang
2012Musk fragrances, DEHP and heavy metals in a 20 years old sludge treatment reed bed systemMatamoros, Victor; Nguyễn, Xuân Lộc; Arias, Carlos A.; Nielsen, Steen; Laugen, Maria Molmer; Brix, Hans
2020Nghiên cứu hấp phụ nitrát trong nước thải sau biogas bằng sử dụng than sinh học được sản xuất từ cây Lục bình (Eichhornia crassipes) theo đường đẳng nhiệt Langmuir và FreundlichNguyễn, Đạt Phương; Đỗ, Thị Mỹ Phượng; Nguyễn, Hữu Chiếm; Phạm, Ngọc Thoa; Nguyễn, Xuân Lộc
2020Nghiên cứu sự hấp thụ NO­₃ – của than sinh học trấu (O. sativa L., OM 5451) theo các mô hình động học và đẳng nhiệtNguyễn, Đạt Phương; Đỗ, Thị Mỹ Phượng; Nguyễn, Hữu Chiếm; Nguyễn, Xuân Lộc
2013Photosynthesis of co-existing Phragmites haplotypes in their non-native range: are characteristics determined by adaptations derived from their native origin?Nguyễn, Xuân Lộc; Lambertini, Carla; Sorrell, Brian K.; Eller, Franziska; Achenbach, Luciana; Brix, Hans
2014Preadaptation and post-introduction evolution facilitate the invasion of Phragmites australis in North AmericaGou, Wen-Yong; Lambertini, Carla; Nguyễn, Xuân Lộc; Li, Xiu-Zhen; Brix, Hans
2018Properties of Biochars Prepared from Local Biomass in the Mekong Delta, VietnamNguyễn, Xuân Lộc; Nguyễn, Hữu Chiếm; Đỗ, Thị Mỹ Phượng; Miyanishi, Takayuki; Nguyen, Dat Phuong; Pham, Ngoc Thoa; Okayama, Takayuki; Kose, Ryota
2019Đánh giá hiện trạng sử dụng nước dưới đất cho một số mô hình sản xuất nông nghiệp chính tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc TrăngNgô, Hoàng Dẹn; Trần, Đức Thạnh; Trần, Thị Tuyết Băng; Nguyễn, Văn Kiền; Đỗ, Thị Mỹ Phượng; Nguyễn, Xuân Lộc