Browsing by Author Phạm, Kim Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật và khả năng khống chế rầy mềm hoa cải Myzus persicae sulzer của bọ rùa đỏ Micraspis discolor Fabricius (Coleoptera: Coccinellidae)Phạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Trịnh, Ngọc Linh
2018Khả năng ký sinh và ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với ong mắt đỏ Trichogramma sp. (Hymenoptera Trichogrammatidae) ký sinh trên trứng sâu đục thân bắp Ostrinia Furnacalis QueneéPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Nguyễn, Ngọc Có
2018Khả năng nhịn đói và sự mẫn cảm đối với một số loại thuốc bảo vệ thực vật của bọ đuôi kìm màu vàng Chelisoches variegates (Dermaptera: Chelosochidae) trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Nguyễn, Văn Hữu
2018Khảo sát ảnh hưởng của mốt số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với ong mắt đỏ Tricogramma sp (Trichogrammatidae: Hymenoptera) ký sinh sau cuốn lá nhỏ Cnaphatrolocrosis medinalis QueneePhạm, Kim Sơn; Lê, Quốc Việt
2018Khảo sát hiệu lực của dầu Neem (Azadirachta indica A. Juss) đối với rầy nâu (Nilaparvata lugents Stal) hại lúa trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Nguyễn, Văn Lê Hùng
2018Khảo sát hiệu lực của một số loại thuốc trừ sâu, dầu neem đối với sâu tơ Plutella xylostella Curtis, khả năng ăn mồi của một số thiên địch trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lê, Bỉnh Khiêm
2018Khảo sát một số loại thức ăn và ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đến bọ đuôi kìm màu vàng Chelisoches variegates (Dermaptera: Chelisochidae) trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Nguyễn, Khánh Linh
2018Khảo sát một số loại thức ăn và ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến bọ đuôi kìm màu vàng Chelisoches variegadus (Dermaptera : Chelisochidae) trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Nguyễn, Kháng Linh
2013Sex Pheromones of Three Citrus Leafrollers, Archips atrolucens, Adoxophyes privatana, and Homona sp., Inhabiting the Mekong Delta of VietnamLê, Văn Vàng; Hồ, Như Thủy; Châu, Nguyễn Quốc Khánh; Phạm, Kim Sơn; Yan, Qi; Yamamoto, Masanobu; Jinbo, Utsugu; Ando, Tetsu
2018Đánh giá hiệu lực của dầu neem Azadirachta indica A. Jus và thuốc xử lý hạt giống đối với bọ trĩ hại lúa Stenchaetothrips biformis bagnall trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Đoàn, Thanh Phúc
2018Đánh giá hiệu lực của nấm xanh Metarhizium anisopliae sorokin, nấm trắng Beauvenia bassiana (Bals) Vuillemin, nấm tím Paecilomyces sp. và một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với rầy chổng cánh Diaphorina citri Kuwayona trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lê, Thị Huỳnh Như
2018Đánh giá hiệu lực gây chết và ngán ăn của dầu Neem (Azadirachta indica A. Juss) lên sâu ăn tạp Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Võ, Chí Em; Nguyễn, Thị Ngọc Yến
2018Đánh giá hiệu lực gây chết và ngán ăn của dầu Neem Azadirachta indica A. Juss) lên sâu ăn tạp Spodoptera litura (Lepidoptare: Noctuidae) trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Võ, Chí Em; Nguyễn, Thị Ngọc Yến
2018Đánh giá hiệu quả của dịch trích lá ngũ sắc (Lantana camara L) và dầu neem (Azadirachta indica A. Juss) trên sâu xanh da láng (Spodopter EXIGUA Hubner) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lướiPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Trương, Hoàng Thái; Nguyễn, Bảo Linh
2018Đánh giá hiệu quả của dịch trích lá ngũ sắc (Lantana camara L) và dầu neem (Azadirachta indica A. Juss) trên sâu xanh da láng (Spodopter EXIGUA Hubner) trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lướiPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Nguyễn, Bảo Linh; Trương, Hoàng Thái
2018Đánh giá hiệu quả phòng trừ của dịch trích tỏi (Allium sativum L) và dầu neem (Azadirachta indica A. Juss) đối với bọ rùa 28 chấm (Enpilachna Vigintioctopunctata) gây hại trên họ bầu bí dưa trong điều kiện phòng thí nghiệmPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Võ, Minh Hiền
2018Đánh giá tính mẫn cảm của ong Copidosomopsis nacoleiae Eady (Hymenoptera: Encyrtidae đối với một số loại thuốc trừ sâu trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lướiPhạm, Kim Sơn; Lâm, Thị Xuân Mai; Trương, Minh Thông