Browsing by Author Phạm, Thị Tuyết Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh lên tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong bểPhạm, Thị Tuyết Ngân; Lê, Thanh Phước
2020Ảnh hưởng của dinh dưỡng và độ mặn đến khả năng tổng hợp staxanthin của vi tảo Haemetococcus pluvialis.Phạm, Thị Tuyết Ngân; La, Cẩm Tú
2020Ảnh hưởng của lợi khuẩn Lactobacillus TV3,2 lên chất lượng nước, enzyme tiêu hóa và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaues vannamei)Phạm, Thị Tuyết Ngân; Trần, Châu Liêm
2020Ảnh hưởng của lợi khuẩn Streptomyces DH3.4 lên tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaues vannamei) trong điều kiện nuôi bểPhạm, Thị Tuyết Ngân; Nguyễn, Thái Anh
2019Ảnh hưởng của mật độ vi khuẩn bổ sung lên chất lượng nước nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei)Phạm, Thị Tuyết Ngân; Triệu, Văn Khái
2018Ảnh Hưởng của plasma lạnh đến mật độ vi sinh trong bể nuôi cá lóc (Channa Striata)Phạm, Thị Tuyết Ngân; Nhữ, Hồng Hảo
2020Ảnh hưởng của vi khuẩn Bacillus spp lên chất lượng nước nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaues vannamei) trong bểPhạm, Thị Tuyết Ngân; Nguyễn, Thanh Lộc
2019Ảnh hưởng của vi khuẩn paracoccus panto tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi trong ao tại Sóc TrăngPhạm, Thị Tuyết Ngân; Hữu, Minh Hợi
2019Ảnh hưởng của vi khuẩn paracoccus pantotrophus lên hàm lượng H2S và hiệu quả ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong aoPhạm, Thị Tuyết Ngân; Lam, Mỹ Lan; Nguyễn, Như Trung Tính
2018Biến động chất lượng nước dọc tuyến sông Mỹ ThanhPhạm, Thị Tuyết Ngân; Trần, Minh Nhật
2018Biến động chất lượng nước trong mô hình nuôi luân canh tôm-lúa ở Bạc LiêuPhạm, Thị Tuyết Ngân; Đào, Tiến Nghiệm
2018Biến động mật độ vi sinh theo sự biến đổi độ mặn trong hệ thống bể mô phỏngPhạm, Thị Tuyết Ngân; Nguyễn, Hoàng Quí
2019Biến động mật độ vi sinh trong bùn theo sự biến đổi độ mặn trên hệ thống bể mô phỏngPhạm, Thị Tuyết Ngân; Tô, Công Tâm; Mai, Thị Như Mơ
2019Biến động mật độ vi sinh trong nước theo sự biến đổi độ mặn trong hệ thống bể mô phỏngPhạm, Thị Tuyết Ngân; Tô, Công Tâm; Nguyễn, Văn Phong
2019Hiệu quả xử lý nước nuôi tôm thẻ của vi khuẩn bacillus có bổ sung vi khuẩn nitrate hóaPhạm, Thị Tuyết Ngân; Tô, Công Tâm; Lê, Hoàng Xuân Thụy
2019Khảo sát biến động mật độ vi khuẩn trong bùn ở tuyến sông Mỹ ThanhPhạm, Thị Tuyết Ngân; Nguyễn, Yến Ngọc
2018Khảo sát chất lượng nước trong bè nuôi cá lóc (Channa striata) được xử lý nước bằn plasma lạnhVõ, Thành Toàn; Phạm, Thị Tuyết Ngân; Lê, Pha Rát
2018Khảo sát sự biến động mật độ vi khuẩn tuyến sông Mỹ Thanh- Sóc TrăngLam, Mỹ Lan; Phạm, Thị Tuyết Ngân; Nguyễn, Hoàng Thơ
2020Nghiên cứu một số điều kiện nuôi tăng sinh vi khuẩn Streptomyces spp cho ứng dụng thực nghiệmPhạm, Thị Tuyết Ngân; Huỳnh, Trường Giang; Nguyễn, Thị Trúc Nhi
2018Phân Lập và chọn lọc vi khuẩn Vibrio trong môi trường nước và bùn ở dọc theo tuyến sông Mỹ Thanh- tỉnh Sóc TrăngPhạm, Thị Tuyết Ngân; Phan, Thị Kiều Phụng