Browsing by Author Phan, Duy Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Bài toán tạo EtePhan, Duy Thành
2018Cách giải bài tập phần CarbohydratPhan, Duy Thành
2018Cách giải bài tập polymePhan, Duy Thành
2018Cách quy đổi trong một số bài toán Amino AcidPhan, Duy Thành
2018Cách đặt công thức tổng quát hợp chất hữu cơ (C, H, O)Phan, Duy Thành
2018Giải nhanh bài toán hỗn hợp nhiều chất tác dụng H⁺ và NO₃⁻Phan, Duy Thành
2019Giải nhanh bài toán hợp chất của nhôm phản ứng dung dịch Acid và BazoPhan, Duy Thành
2018Giải nhanh bài toán hữu cơ bằng phương pháp tăng giảm khối lượngPhan, Duy Thành
2018Giải nhanh bài toán hữu cơ bằng phương pháp tăng giảm thể tích (Số Mol)Phan, Duy Thành
2019Giải nhanh bài toán liên quan Este theo hướng quy đổiPhan, Duy Thành
2019Giải nhanh một số bài toán Este của hợp chất thơmPhan, Duy Thành
2018Một số kinh nghiệm giúp nhớ lý thuyết một cách hiệu quảPhan, Duy Thành
2018Phương pháp giải bài tập AlkelPhan, Duy Thành
2019Phương pháp giải bài toán Peptit bằng phương pháp quy đổiPhan, Duy Thành
2019Phương pháp giải nhanh bài tập điện phân dung dịchPhan, Duy Thành
2019Ứng dụng bảo toàn liên kết π và độ bất bão hòa cho bài toán hóa học hữu cơPhan, Duy Thành
2019Ứng dụng các quy luật, điều kiện trong phản ứng hoá học vô cơPhan, Duy Thành
2018Ứng dụng sử dụng công thức giải nhanh khi giải các bài toán hóa học hữu cơPhan, Duy Thành