Browsing by Author Trần, Ngọc Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Applied Biofloc Technology for Target Species in the Mekong Delta in Vietnam: A ReviewNguyễn, Văn Hòa; Trần, Ngọc Hải; Võ, Nam Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Lê, Quốc Việt; Châu, Tài Tảo; Trần, Hữu Lễ; Huỳnh, Thanh Tới; Tạ, Văn Phương
2019Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm bột trứng (IGY) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain)Trần, Ngọc Hải; Nguyễn, Chí Thẳng
2019Ảnh hưởng của các loại chế phẩm lên sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng (Lipopenaeus vannamie)Trần, Ngọc Hải; Nguyễn, Thuận
2018Ảnh hưởng của chế phẩm bột trứng (IGY) lên sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei)Lê, Quốc Việt; Trần, Ngọc Hải; Nguyễn, Văn Gol
2020Ảnh hưởng của diệp hạ châu thân đỏ (Phyllanthus urinaria) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)Trần, Ngọc Hải; Lê, Phước Tấn
2020Ảnh hưởng của mật độ rotifer khác nhau lên sự phát triển của ấu trùng cá nâu (Scatophagus argus)Trần, Ngọc Hải; Trương, Tài Thiện
2020Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất giống tôm càng xanh(Macrobrachium rosenbergii) theo công nghệ bioflocTrần, Ngọc Hải; Nguyễn, Thị Bảo Lưu
2020Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) từ giai đoạn cá hương lên cá giốngTrần, Ngọc Hải; Bùi, Phương Quyên
2020Ảnh hưởng mật độ nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) lên môi trường, tăng trưởng và tỷ lệ sống trong hệ thống tuần hoàn kết hợp đa loàiTrần, Ngọc Hải; Lý, Quốc Khải
2018Clown knifefish (Chitala ornata) oxygen uptake and its partitioning in present and future temperature environmentsDang, Diem Tuong; Nguyễn, Thanh Phương; Trần, Ngọc Hải; Đỗ, Thị Thanh Hương; Vo, Thi Nhu Huynh; Tran, Bao Ngoc; Bayley, Mark; Wang, Tobias
2018Co-Culture of Red Seaweed (Gracilaria tenuistipitata) and Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) with Different Feeding RationsNguyễn, Thị Ngọc Anh; Trần, Ngọc Hải; Nguyễn, Hoàng Vinh; Luong, Thi Hong Ngan
2016Effects of heat-killed Lactobacillus plantarum strain L-137 on growth performance and immune responses of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) via dietary administrationPhạm, Minh Đức; Trần, Ngọc Hải; Trần, Thị Tuyết Hoa; Châu, Tài Tảo; Hứa, Thái Nhân; Đặng, Thụy Mai Thy; Cao, Mỹ Án; Hồng, Mộng Huyền; Satoru; Hirose
2017Effects of heat-killed Lactobacillus plantarum strain L-137 on larvae quality and growth performance of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) juvenilesPhạm, Minh Đức; Trần, Thị Thanh Hiền; Trần, Ngọc Hải; Trần, Thị Tuyết Hoa; Châu, Tài Tảo; Hứa, Thái Nhân; Cao, Mỹ Án; Onoda, Satoru
2015Innovation in Seed Production and Farming of Marine Shrimp in VietnamTrần, Ngọc Hải; Nguyễn, Thanh Phương; Trương, Hoàng Minh; Võ, Nam Sơn; Phạm, Minh Đức
2018Nghiêm cứu giảm lượng tỉ lệ lượng thức ăn viên khi nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh theo công nghệ biofloc.Trần, Ngọc Hải; Châu, Tài Tảo; Nguyễn, Văn Tuấn
2018Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của tôm mũ ni (Thenus orientalis) tại quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên GiangTrần, Ngọc Hải; Ngô, Thị Thu Thảo; Lê, Thúy Duy
2020Nghiên cứu giảm thức ăn trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) bằng công nghệ bioflocTrần, Ngọc Hải; Phạm, Minh Truyền; Công, Nhật Trường
2018Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh theo công nghệ biofloc với chế độ che sáng khác nhauTrần, Ngọc Hải; Châu, Tài Tảo; Hồ, Thế Dương
2018Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei) mật độ cao theo công nghệ biofloc với chu kỳ bổ sung nguồn cacbon từ bột gạo khác nhauTrần, Ngọc Hải; Châu, Tài Tảo; Tăng, Thị Bé Phương
2019Nghiên cứu ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo công nghệ biofloc với các tỉ lệ C/N khác nhauTrần, Ngọc Hải; Nguyễn, Chí Anh