Browsing by Author Trần, Sỹ Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Ảnh hưởng của Brassinolide trong sản phẩm Nyro đến bệnh vàng lá gân xanh, năng suất và phẩm chất trái quýt đường (Citrus reticulata Blanco) tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangTrần, Sỹ Hiếu; Trần, Thị Hiếu
2018Ảnh hưởng của nồng độ Bo và NAA lên sự đậu trái và năng suất xoài ba màu (Mangifera indica L.) tại huyện Chợ Mới, tỉnh An GiangTrần, Sỹ Hiếu; Võ, Thanh Phong; Nguyễn, Hoàng Phúc; Trần, Văn Hâu
2019Ảnh hưởng của nồng độ brassiiviolide đến bệnh vàng lá gân xanh, năng suất và phẩm chất trái cam Soàn (Citrus sinensis L. Osbeck.) tại huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu GiangNguyễn, Đức Long; Huỳnh, Lê Anh Nhi; Trần, Văn Hâu; Trần, Sỹ Hiếu
2018Ảnh hưởng của Paclobutrazol, biện pháp khoanh cành và phủ gốc lên sự ra hoa cam soàn (Citrus sinensis L.) tại huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu GiangTrần, Văn Hâu; Nguyễn, Minh Thư; Huỳnh, Lê Anh Nhi; Trần, Sỹ Hiếu
2018Expression of defence‐related genes in stems and leaves of resistant and susceptible field pea (Pisum sativum) during infection by Phoma koolungaTrần, Sỹ Hiếu; Barbetti, Martin John; You, Mingpei
2016Pea black spot disease complex on field pea: dissecting the roles of the different pathogens in causing epicotyl and root diseaseTrần, Sỹ Hiếu; You, Ming Pei; Tanveer, Khan; Barbetti, Martin John
2015Relative Host Resistance to Black Spot Disease in Field Pea (Pisum sativum) is Determined by Individual PathogensTrần, Sỹ Hiếu; Barbetti, Martin; You, Ming Pei; Khan, Tanveer
2014Resistance in field pea (Pisum sativum) to the black spot disease complex in Western AustraliaTrần, Sỹ Hiếu; You, Mingpei; Khan, Tanveer N; Pritchard, Ian; Barbetti, Martin J
2014Temporal and spatial changes in the pea black spot disease complex in Western AustraliaTrần, Sỹ Hiếu; Barbetti, Martin; Khan, Tanveer; Li, Yu Pin; Ian, Pritchard; You, Mingpei
2018Đặc điểm ra hoa, đậu quả và phát triển quả của giống xoài ba màu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An GiangTrần, Văn Hâu; Nguyễn, Chí Linh; Trần, Sỹ Hiếu