Browsing by Author Trần, Thị Thanh Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Cải tiến chất lượng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: thực trạng và giải phápTrần, Thị Thanh Mai
2019Hiến pháp năm 2013: Quá trình nội luật hóa điều ước Quốc tế về quyền con người ở Việt Nam hiện nayTrần, Thị Thanh Mai
2019Kiểm soát các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật nhà ở bảo đảm quyền về chỗ ở, nhà ởTrần, Thái Dương; Trần, Thị Thanh Mai
2018Một số vấn đề lý luận về chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nayTrần, Thị Thanh Mai
2020Một số vấn đề đặt ra đối với nội dung quản lý nhà nước về xây dựng đô thị hiện nayTrần, Thị Thanh Mai
2018Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt NamTrần, Thị Thanh Mai
2021Thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt NamNguyễn, Xuân Hưng; Tống, Thị Bích Nguyệt; Trần, Thị Thanh Mai; Đỗ, Thị Thu Trang; Nguyễn, Ngọc Huế; Đào, Thị Xim
2020Tiếp cận vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam từ góc độ bảo đảm thực thi quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp năm 2013Trần, Thị Thanh Mai
2020Tiếp tục thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nayTrần, Thị Thanh Mai
2021Xây dựng và hoàn thiện thể chế theo định hướng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Trần, Thị Thanh Mai
2018Đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước theo yêu cầu của nghị quyết 18-NQ/TWTrần, Thị Thanh Mai