Browsing by Author Trịnh, Thị Hồng Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nướcTrịnh, Thị Hồng Hạnh
2018Chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975)Trịnh, Thị Hồng Hạnh
2020Công tác vận động trí thức của Đảng - Thành tựu và một số vấn đề đặt raNguyễn, Thắng Lợi; Trịnh, Thị Hồng Hạnh
2022Giảng dạy lịch sử Đảng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địchTrịnh, Thị Hồng Hạnh
2020Nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ trong giai đoạn cuối chiến tranh cách mạng (1973-1975)Trịnh, Thị Hồng Hạnh
2021Nhân dân Việt Nam chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước (1954-1975)Trịnh, Thị Hồng Hạnh; Nguyễn, Bình
2020Phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bài học với công cuộc đổi mới hiện nayTrịnh, Thị Hồng Hạnh
2019Thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - quyết sách phát huy sức mạnh toàn dân vì sự nghiệp thống nhất đất nước của ĐảngTrịnh, Thị Hồng Hạnh
2021Toàn quốc kháng chiến và bài học về phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộcTrịnh, Thị Hồng Hạnh
2019Xây dựng tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn một thành công xuất sắc trong nghệ thuật lãnh đạo chiến tranh Cách mạng của ĐảngTrịnh, Thị Hồng Hạnh
2020Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Thắng lợi của ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất non sôngNguyễn, Thắng Lợi; Trịnh, Thị Hồng Hạnh
2018Đặc điểm phân tử chủng Enterovirus 71 phân lập ở Đắk LắkLê, Văn Tuấn; Nguyễn, Thị Tuyết Vân; Nguyễn, Hoàng Quân; Trần, Lệ Thiên Hương; Trịnh, Thị Hồng Hạnh; Phạm, Thọ Dược
2021Đường Hồ Chí Minh trên biển sự sáng tạo, độc đáo trong chỉ đạo chiến lược của ĐảngTrịnh, Thị Hồng Hạnh