Browsing by Subject C. Mác

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Các Mác và vận mệnh lịch sử của học thuyết MácĐoàn, Hữu Toàn
2019Những luận điểm của C. Mác - Ph. Ăng-ghen về văn hóaLê, Quý Đức; Vũ, Thị Phương Hậu
2020Quan niệm của C. Mác về chế độ sở hữu và vấn đề đổi mới chế độ sở hữu ở Việt NamVõ, Đại Lược
2018Quan niệm về an sinh xã hội và thực hiện an sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mớiNguyễn, Minh Trí
2018Quan điểm của C. Mác về nhà nước, giai cấp, dân tộc và sự vận dụng ở Việt NamNguyễn, Đình Tường
2019Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hộiNguyễn, Ngọc Hà; Trịnh, Thị Hằng
2018Quan điểm của C.Mác về nguồn gốc tha hóa và cách "giải" tha hóaNgô, Đình Xây
2018Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nayTrần, Nguyễn Tuyên
2021Tôn giáo: từ quan niệm của C. Mác thế kỷ XIX tới Việt Nam hiện nayNguyễn, Quang Hưng
2018Tư tưởng của C.Mác về giáo dụcMai, Đức Ngọc; Trần, Thị Kim Dung
2018Tư tưởng của C.Mác về giáo dục và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nayMai, Đức Ngọc
2021Xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc và đoàn kết quốc tế tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5-1941 sự sáng tạo của Đảng trong vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Cách mạng Việt NamLương, Viết Sang