Browsing by Subject V.I.Lênin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Bài học từ tác phẩm “thà ít mà tốt” của V.I.Lênin và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nayNguyễn, Thị Minh Hà
2020Bốn quan điểm có tính phương pháp luận của V.I.Lênin trong phần kết luận chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phánNguyễn, Anh Quốc
2020Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiVũ, Văn Phúc
2020Chủ nghĩa quốc tế vô sản của V.I.LêninPhạm, Thái Việt
2020Công bằng xã hội - từ quan điểm của C.Mác đến V.I.Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt NamHồ, Trọng Hoài
2019Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXIĐặng, Quang Định
2020Hồ Chí Minh vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt NamBùi, Đình Phong
2019Mối quan hệ giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và khoa học tự nhiên trong tác phẩm "Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán’’ (Nhân Kỷ niệm 110 năm tác phẩm)Nguyễn, Trọng Chuẩn
2019Quan điểm của V.I.LêNin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng, bổ sung, phát triển ở Việt NamHà, Thị Thùy Dương; Đinh, Đức Duy
2018Quan điểm của V.I.Lênin về dân chủ trong tác phẩm "nhà nước và cách mạng"Trịnh, Thị Thúy
2020Quan điểm của V.I.Lênin về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng, phát triển trong thực tiễn ở Việt NamTrịnh, Xuân Thắng
2018Quan điểm của V.I.Lênin về phòng, chống tham nhũng - gợi ý cho Việt NamNguyễn, Thị Hà
2019Quan điểm của V.L.Lênin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng, bổ sung, phát triển ở Việt NamHà, Thị Thùy Dương; Đinh, Đức Duy
2019Quan điểm của V.l.Lênin về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nayPhan, Thanh Khôi
2018Quan điểm Mác- Lênin về dân chủ và thực hành dân chủ trong ĐảngĐặng, Hữu Toàn
2018Tư tưởng của V.I.Lênin về cán bộ và công tác cán bộNguyễn, Minh Tuấn
2019Tư tưởng của V.I.Lênin về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sảnTrần, Khắc Việt; Bùi, Văn Hải
2020Tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nayHà, Thị Thùy Dương
2020Tư tưởng V.I.Lênin về quan hệ giai cấp - dân tộc và sự vận dụng của đảng cộng sản Việt NamPhạm, Thị Hoàng Hà; Nguyễn, Thị Thu Huyền
2019V.I.Lênin bàn về chuyên chính vô sản và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nayLê, Thị Thanh Hà