Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10000
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nước giải khát không gas của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Bình Minh
Nguyễn, Thanh Muốn
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng sử dụng NGK không gas của người tiêu dùng trên địa bàn TPCT. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm NGK không gas để sử dụng của người tiêu dùng. Đề xuất các giải pháp cho các doanh nghiệp nhằm tác động đến việc sử dụng các lọa NGK không gas của người tiêu dùng trên địa bàn TPCT và giúp các doanh nghiệp tham khảo để phân phối NGK không gas trên địa bàn TPCT hiệu quả.
Description: 86 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10000
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.