Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10009
Title: Đánh giá ảnh hưởng chiều sâu hồ sinh học phủ hệ thực vật cỏ Lông Tây đến hiệu quả xử lý nước thải công nghiệp
Authors: Nguyễn, Minh Đăng
Phạm, Đăng Minh
Trần, Phan Anh Tuấn
Huỳnh, Thiên Tài
Hồ, Thị Thanh Vân
Phạm, Thị Hường
Hoàng, Đông Nam
Keywords: Hồ sinh học phủ hệ thực vật thủy sinh
Hệ thực vật cỏ Lông Tây
Xử lý nước thải công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 23 .- Tr.21-23
Abstract: Phương pháp sinh học sử dụng các loài vi sinh vật, các loài động vật và thực vật thủy sinh được bố trí trong các bể lọc hoặc hồ sinh học để xử lý nước thải với chi phí đầu tư ban đầu ít, thân thiện với môi trường, đảm bảo cho phát triển kinh tế bền vững... Hồ sinh học phủ hệ thực vật cỏ Lông Tây được xem là mô hình xử lý nước thải hiệu quả hướng đến phát triển bền vững do chi phí thấp thân thiện môi trường. Nghiên cứu này sẽ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải công nghiệp của hồ sinh học phủ hệ thực vật cỏ Lông Tây. Nguồn nước thải công nghiệp được lấy tại bể chứa thu gom nước thải của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp một phần khoa học để hoàn thiện và phát triển hướng nghiên cứu của hệ thực vật này vào việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững KT-XH.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10009
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.