Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10013
Title: Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Châu, Ngọc Thùy Trang
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2018. Phân tích rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2018. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10013
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.