Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10014
Title: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty TNHH dịch vụ giao nhận Ân Phương
Authors: Phan, Anh Tú
Đồng, Văn Đạt
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích quy trình giao nhận của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giao nhận Ân Phương nhằm đưa ra các giải pháp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và khắc phục những mặt hạn chế của quy trình nhập khẩu hàng hóa để hoàn thiện quy trình này, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty
Description: 75 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10014
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.