Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10016
Title: Đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Hữu Tâm
Nguyễn, Bùi Tuyết Cẩm
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiện trạng rác thải và quản lí rác thải của quận Ninh Kiều. Phân tích phản ứng của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn. Đề xuất những biện pháp giải quyết cho việc quản lí, xử lí, giảm thải và tái chế rác thân thiện với môi trường nhằm hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại từ rác thải gây ra đối với môi trường và con người.
Description: 63 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10016
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.