Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10016
Nhan đề: Đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Hữu Tâm
Nguyễn, Bùi Tuyết Cẩm
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiện trạng rác thải và quản lí rác thải của quận Ninh Kiều. Phân tích phản ứng của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn. Đề xuất những biện pháp giải quyết cho việc quản lí, xử lí, giảm thải và tái chế rác thân thiện với môi trường nhằm hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại từ rác thải gây ra đối với môi trường và con người.
Mô tả: 63 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10016
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.