Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10019
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Võ, Thị Tú
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng tiêu thụ rau an toàn tại Thành phố Cà Mau. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người tiêu dùng tại Thành phố Cà Mau. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về rau an toàn và nâng cao hiệu quả kinh doanh của vùng.
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10019
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.